Publicaties, Media & Downloads

'Ons gedrag blijkt in de virtuele en fysieke wereld niet zoveel te verschillen, want ze komen beide samen in ons brein.
Dus als je vertrouwen wil bouwen of zaken wil veranderen, moet je daar beginnen.'
- Erik Schoppen
Grootste onderzoek naar festivalvertrouwen ooit (Lowlands, 2023)


Video Interview - Op 18-20 augustus 2023 deed Erik Schoppen en zijn onderzoeksteam (ism Nationale Wetenschapsagenda en Hanzehogeschool Groningen) op Lowlands zijn grootschalige onderzoek In Lowlands We Trust!? naar festivalvertrouwen.
In de video legt Erik uit hoe meer dan 65.000 bezoekers met hun eigen smartphone konden meedoen aan dit groots opgezette veldonderzoek. De aandachttrekker voor het onderzoek was de Gate of Trust & Love, een grote interactieve installatie waarmee het vertrouwen in het festival op impliciet niveau kon worden gemeten - door minder of meer je armen te spreiden kun je je vertrouwen in de festivalomgeving tonen. Het vertrouwen werd realtime weergegeven op een metershoge digitale Trust Meter. Uiteindelijk liepen er meer dan 8200 mensen - dag en nacht - met hun handen gespreid door de poort.
'Ik wil graag weten hoe vertrouwen werkt in een mninsamenleving als Lowlands. Als je grotere constructen als socioeconomisch vertrouwen (Societal Trust) wilt onderzoeken, dan moet wetenschap, net als kunst en cultuur, niet los staan van de samenleving, maar onderdeel zijn van diezelfde samenleving.' - Erik Schoppen

Radio Interview - Op NPO Radio 1 werd ik in de NTR FOCUS-aflevering over Lowlands geïnterviewd door Stijn Goossens over mijn onderzoek naar festivalvertrouwen op Lowlands. Terug te beluisteren als podcast op NPO Radio 1 of op Spotify. Het onderzoek komt meteen in het begin aan bod en wordt diepgaander besproken tussen 12:25 t/m 21:05 min. Uitgezonden op 30 augustus 2023.

Listen to Podcast  |  Online Lees meer op festivalvertrouwen.nl | Online

Vertrouwen verklaard in lagen van toenemende complexiteit (Essay 2023)
Erik Schoppen - Vertrouwen verklaard in lagen van toenemende complexiteit Wat is vertrouwen eigenlijk en waardoor verkrijgen we vertrouwen in elkaar en in de toekomst? We kunnen vertrouwen in de eerste plaats zien als een multidimensionaal mentaal construct dat in steeds complexer wordende netwerklagen is opgebouwd. In dit essay doorlopen we de diverse lagen van vertrouwen. We beginnen diep van binnenuit op moleculaire schaal in de oudste laag (meer dan 450 miljoen jaar oud) en eindigen op wereldwijd socioeconomisch niveau (societal trust). We sluiten af met de toekomst van vertrouwen. Er komt een discussie op gang in hoeverre we op kunstmatige intelligentie (AI) moeten vertrouwen, simpelweg omdat AI dingen sneller en vaak beter kan. Hierdoor kan het net wat sneller voorspellen wat je gedachten zijn en hier op inspelen. Om onszelf hier tegen te beschermen is de volgende stap waarschijnlijk gedecentraliseerd vertrouwen. Waarbij het vertrouwen niet afhankelijk is van een centrale autoriteit of entiteit, maar eerder wordt verspreid over verschillende stakeholders of knooppunten in (meerdere) netwerken.

Download Essay  |  PDF Read more on societaltrust.com | Online

Erik Schoppen: 'Vertrouwen blijft de duurzame essentie van een sterk merk' (Managementboek 2022)
Alleen duurzame merkenbouw heeft nog toekomst Interview - Bij het verschijnen van de vijfde editie van Strategisch merkenmanagement werd ik geïnterviewd door Managementboek.nl. ‘Strategisch merkenmanagement’ van Erik Schoppen en Ruud Heijenga is in de loop der jaren uitgegroeid tot hét standaardwerk binnen het vakgebied. Met de verschijning van de vijfde editie brengen ze het weer helemaal bij de tijd. Een gesprek over merken in een VUCA-wereld, hoe merken kunnen bijdragen aan een betere wereld, en wat er nog meer is gewijzigd in de nieuwe editie.'

Recensie - ★ ★ ★ ★ ★ Strategisch merkenmanagement - Alle aspecten komen volop aan bod.
Een merk bouw je voor en met mensen. Die overtuiging vormt de basis voor een magnum opus dat zijn oorsprong vindt in het gedachtegoed van de Amerikaanse hoogleraar Kevin Lane Keller en dat sinds de eerste verschijning in 2010 uitgroeide tot de standaard onder strategisch merkenmanagement in Nederland.

Read interview  |  Online Lees recensie  |  Online

De Duurzaamheidsparadox (Marketingfacts Jaarboek 2022-2023)
Marketingfacts Jaarboek 2022-2023 Voor het NIMA 'Marketingfacts Jaarboek 2022-2023' schreef ik een bijdrage over 'de duurzaamheidsparadox'. Consumenten zeggen bezorgd te zijn over het milieu en de wereld, maar maken vervolgens nog steeds geen duurzame keuzes. Hoe komt dat? Waarom is het na decennia marketingontwikkeling en consumentenpsychologie nog steeds zo lastig om mensen te bewegen tot duurzamer consumentengedrag? Terwijl dit een zo belangrijke factor is in de transitie naar een duurzamere wereld. Wat veroorzaakt deze ‘paradoxale discrepantie’? In deze 'hot topic' bied ik een aantal wetenschappelijke inzichten en adviezen die kunnen helpen om de kloof tussen duurzame intentie en gedrag te verkleinen en het vertrouwen in duurzaamheid te vergroten.

Download Article  |  PDF Order Book

Motivational considerations based on sustainable identity-profiles (Erik Schoppen) Motivatierichtingen gebaseerd op identiteitsprofielen
'Om discrepanties en duurzame beweegredenen beter af te stemmen op de doelgroep en/of productcategorieën is er een onderverdeling met motivatierichtingen gemaakt. Deze identiteitsprofielen zijn geclusterd weergegeven per persoonlijkheidskwadrant, die ik voor het gemak ‘seeker’, ’nurturer’, ’achiever’ en ’keeper’ heb genoemd. Lees het artikel voor de onderbouwing.'

Download  |  JPG

LUNAR Free Minds Podcast over leiderschap met Jempi Moens (2022)
Podcast Lunar met Erik Schoppen en Jempi Moens Vanuit de Skylounge Studio in Hilversum spreekt Jempi Moens, founder van het LUNAR Institute, iedere maand bij volle maan, met business leaders en experts in een avontuurlijke zoektocht naar de bouwstenen van vermenselijking van organisaties. Deze keer gaan Erik Schoppen en Jempi Moens in gesprek over de werking van het brein en ons gedrag. Ze zoomen in op het thema vertrouwen. Wat is de rol van psychologische nabijheid (proximity) bij leiderschap - hoe benaderbaar zijn leiders - en de werking van affirmatie en afhankelijkheid (reliance) binnen vertrouwensrelaties in organisaties.

Listen to Podcast  |  Online

Erik Schoppen: 'Alleen duurzame merkbouw heeft nog toekomst' (Marketing Tribune 2022)
Alleen duurzame merkenbouw heeft nog toekomst ‘Nu we in een tijdperk leven waarin merken en mensen verbonden zijn met alles en iedereen is branding in de digitale, mentale en fysieke wereld relevanter dan ooit voor organisaties. Want de digitale wereld kan niet bestaan zonder een levensvatbare fysieke wereld. En zonder merken in de hoofden en ‘harten’ van mensen krijg je geen betekenisvolle merkwaarde(n). Wij denken dat merken hierin een sociale en duurzame rol kunnen vervullen. Het creëren van financiële én maatschappelijke waarde zou een prioriteit moeten zijn voor iedereen die zich bezighoudt met het duurzaam bouwen van merken. Je hebt beide nodig om als merk nog relevante verbindingen te maken met je doelgroep. Dat is dan ook de missie van dit boek: toekomstbestendige merkmeerwaarde bouwen, meten en beheren in een duurzaam verbonden wereld.’ Het artikel was vlak na publicatie al meer dan 25.000 keer gelezen en gedeeld.

Read Article MarketingTribune  |  Online Read Article Adformatie  |  Online

Strategisch merkenmanagement, 5e editie (2022)
Strategisch merkenmanagement, 5e editie (2022) Erik Schoppen is mede-auteur van Strategisch merkenmanagement (SMM5), al een decennium het betrouwbare en innovatieve standaardwerk op het gebied van toekomstgericht en duurzaam merkbeheer. Deze vijfde editie is volledig gericht op duurzame merkbouw, op zowel economisch als sociaal en ecologisch vlak. Het boek (opgebouwd uit vijf delen) bestrijkt het complete vakgebied en maakt door de vele cases, afbeeldingen en voorbeelden de alledaagse praktijk van (digital, social & sustainable) branding inzichtelijk. Met tientallen modellen, praktische handvatten en duidelijke stappenplannen is Strategisch merkenmanagement het standaardwerk voor het onderwijs en het bedrijfsleven.

Download Publication Preview  |  PDF Bestel Boek strategischmerkenmanagement.nl

Motivational considerations based on sustainable identity-profiles (Erik Schoppen) WEGWIJZER - Merkmeerwaardekompas
Nieuw in deze vijfde editie is het merkmeerwaardekompas, een nieuw raamwerk met kennisdomeinen en impactfactoren om strategieën en ecosystemen voor duurzame merkmeerwaardecreatie te ontwikkelen.

Download Wegwijzer  |  PDF

Digitaal vertrouwen begint met duurzaam merkvertrouwen (DPG Grow 2021)
Digitaal vertrouwen is noodzakelijk voor digitale dienstverlening. Op dit moment zitten we in een ongekende vertrouwenscrisis. Maar vertrouwen is wel noodzakelijk omdat we met elkaar verbonden zijn via allerlei netwerken, net zoals vertrouwen verweven is in ons leven via allerlei analoge en digitale netwerklagen. Denk aan online diensten voor producten die we in onze reële wereld gebruiken. Hoe meer gebruikers hierop rekenen, hoe meer ze het als een vertrouwde (merk)relatie zien, hoe groter hun merkvertrouwen in beide werelden. Relevant dus voor merkbouwers, marketeers en mediaspecialisten. In dit artikel onderzoeken hoe we duurzame online vertrouwensrelaties kunnen bouwen.

Download Article  |  PDF Read Article  |  Online

OPINIE & DEBAT (Volkskrant 2021)
Erik Schoppen vertelt over de gevolgen op onze nieuwe manier van werken. Mijn 1,5 pagina opiniestuk in de Volkskrant over draagvlak en duurzaamheidsvertrouwen - het vertrouwen dat stakeholders schenken aan partijen die duurzame intenties nastreven, of zich toekomstbestendig gedragen. Als de overheid draagvlak wil creëeren voor de energietransitie en duurzame gedragsverandering wil bewerkstelligen zal zij zich moeten commiteren aan afspraken die tot stand zijn gekomen door inspraak. Waardoor plannen zoveel mogelijk in overeenstemming zijn met wat inwoners willen en zij rekening houdt met een duurzame en evenredige sociale verdeling van welvaart en welzijn voor de huidige en nieuwe generaties.

Download Article  |  PDF Read Article  |  Online

E-sportssponsorships weten jonge doelgroep wél te bereiken (TelecomPaper 2021)
Erik Schoppen vertelt over de gevolgen op onze nieuwe manier van werken. 'Als mensen op jonge leeftijd in aanraking komen met een merk, dan is de bedrading die wordt aangelegd in het rijpend brein medebepalend in hun verdere leven. Dus als je je merk wilt opbouwen en je kunt dat koppelen aan de emoties van e-sports, dan is dat heel effectief voor het geheugen. Je kunt als merk bovendien aan extra activatie doen, wat ook weer bijdraagt aan de dynamiek en interactie onder gebruikers.'

Download Article  |  PDF

Minicollege BrainFirst in Brand Bonding (CustomerFirst 2020)
Erik Schoppen vertelt over de gevolgen op onze nieuwe manier van werken. Om meer inzicht te krijgen in de werking van het brein in relatie tot (klant)gedrag, verzorgen neuro-experts een minicollege in het blad CustomerFirst. In mijn minicollege verklaar ik de werking van het tweerichtingsverkeer bij merkassociaties, merkherinneringen, awareness, sailience, veilige keuzes en het strategische en creatieve samenspel van verrassen en vertrouwen.
Er zijn twee zaken belangrijk in het hoofd van de consument. Hoe onthouden we merken in associatieve geheugenstructuren en welke merken schieten je meteen te binnen als je een keuze moet maken. De sterkste merken hebben de merkkracht om als eerste boven te drijven in verschillende situaties of momenten waar de behoefte ontstaat. Deze merken vinden we ook vaker betrouwbaar.

Download Article  |  PDF Read Article  |  Online

Effect van COVID19 op werken op afstand (MN personeeldblad M’nsen 2020)
Erik Schoppen vertelt over de gevolgen op onze nieuwe manier van werken. Voor MN - pensioenuitvoerder legt hij In het artikel 'Er zit ruimte tussen onze relaties en dat voelt niet fijn' uit wat het effect is op ons brein als we elkaar voor langere tijd niet kunnen zien. Je probeert te communiceren met collega’s, maar fysiek contact ontbreekt. Voor een tijdje is dat prima, maar ons sociaal bedrade brein kan hier niet goed mee overweg - 90% van ons gedrag is te relateren aan anderen. Dit heeft te maken met onze signaalstoffen, die naast cognitieve functies zoals kennisoverdracht, ook sociaal-emotionele functies hebben. Hierdoor ontbreekt een substantieel deel van onze sociale interactie. Dit heeft ook effect op onze neurale verbindingen die door gebruik worden versterkt, net zoals je relaties met collega’s versterkt door met elkaar van gedachten te wisselen. Informatie uitwisselen versterkt zowel de neurale als sociale onderlinge band.

Read Article  |  Online

Stress Relief Campagne SIMYO 'Daily Lifesavers' (Online Media 2020)
Stress Relief Campagne 'Daily Lifesavers' voor SIMYO (Online Media 2020) Presenteert in zomer 2020 de nieuwe stress relief campagne 'Daily Lifesavers' voor telecomprovider SIMYO. Hierin vertelt hij over de invloed van stress op ons brein en hoe je hier beter mee om kunt gaan - zodat je telefoon juist een bron van plezier is. De infomercials bestaan uit een serie van drie;
#1 Help! Mijn batterij is bijna leeg! Wat is de invloed van stress op mijn hersenen?;
View on Instagram  |  View on Youtube  | 
#2 Ik word GEK van alle meldingen op mijn telefoon! Hoe beheer ik mijn contacten en notificaties;
View on Instagram  |  View on Youtube  | 
#3 Wat is er nu weer nieuw aan mijn telefoon? Hoe ziet de communicatie van de toekomst eruit?
View on Instagram  |  View on Youtube  | 

Duurzaam gedrag begint bij sociaal merkgebruik (GMW Winter '19 - RUG)
GMW Winter 2019 - Interview Gedrags- en Maatschappijwetenschappen magazine van Rijksuniversiteit Groningen Interview in het Gedrags- en Maatschappijwetenschappen magazine van de Rijksuniversiteit Groningen, met als onderwerp: Duurzaam gedrag begint bij sociaal merkgebruik. Waarom we bij duurzame gedragsverandering vooral moeten denken vanuit de sociale component. In zijn promotieproject onderzoekt Erik onder meer of pro-sociale positionering (laten zien hoe je als merk bewust investeert in zaken die de wereld beter maken) consumenten meer vertrouwen geeft in producten van dat merk en zo duurzame gedragsverandering bewerkstelligt. “Duurzame merken hebben grote moeite om kenbaar te maken dat ze goed bezig zijn. Want mensen luisteren wel naar informatie, maar passen hun gedrag daarop niet of nauwelijks aan. "

Download Article  |  PDF

Columnist Management Team - MT.nl (2019)
Management Team - MT.nl Erik was in 2018-2019 columnist bij Management Team.
Voor MT-Magazine dook hij in de wereld van vertrouwen binnen en buiten het brein.

Read Columns  |  Online

Vertrouwen gaat niet over veiligheid maar over vrijheid (IB Magazine #4 2019)
Vertrouwen gaat over vrijheid / IB Magazine 2019 #5 Artikel gepubliceerd in IB Magazine 2019 #5. Het thema van deze uitgave was architectuur. In mijn artikel ga ik dieper in op de digitale architectuur van vertrouwelijke informatie en het delen ervan. Vertrouwen is een vraagstuk dat vooral ter tafel komt bij de inbedding binnen kwetsbare veiligheidssystemen. Hoe kunnen we het vertrouwen in een systeem vergroten zonder dat de integriteit en veiligheid binnen zo’n systeem schade wordt aangedaan? Aan de ene kant wil je een systeem zo veilig en beregeld mogelijk houden, aan de andere kant geef je gebruikers de vrijheid en autonomie om hier zelfstandig mee om te gaan. Dat vraagt om vertrouwen. Maar kunnen we die vrijheid aan?

Download Article  |  PDF

From neural networks to digital information networks From neural networks to digital information networks.
'Veiligheid begint in ons brein. Het is de uitdaging om in een digitale architectuur een zodanig systeem te ontwerpen dat zowel veilig en betrouwbaar als toegankelijk en gebruiksvriendelijk is. Maar hiervoor moeten we wel eerst begrijpen hoe vertrouwen als mentaal mechanisme een rol speelt in onze besluitvorming. Op basis waarvan nemen mensen hun beslissingen en besluiten ze vervolgens wel of geen informatie te delen? Daarom in dit artikel een introductie over hoe vertrouwen werkt in ons brein.'

Download  |  JPG

Van Identiteit naar Imago naar Reputatie (HCM, artikel PlusWerken regio randstad 2019)
Security Bootcamp 2019 / Holland Media Groep 2019 Imago is perceptie en gaat over hoe iemand iets of een ander waarneemt. Dat speelt zich af in andermans hoofd. Maar hoe verander je dan het imago van een bedrijf? 'Daarvoor moet je weten hoe beeldvorming werkt in ons brein,' zegt Erik Schoppen, neurowetenschapper aan de Rijksuniversiteit Groningen en auteur van Strategisch merkenmanagement. In dit artikel legt hij de samenhang van drie begrippen uit die hierin een rol spelen: identiteit, imago en reputatie.

Download Article  |  PDF

Security Bootcamp 2019 (IB Magazine #4 2019)
Security Bootcamp 2019 / IB Magazine 2019 #4 Op 13 maart 2019 kwamen uit het hele land zo’n 750 informatiebeveiligingsspecialisten bij elkaar in de Van Nelle-fabriek Rotterdam voor het SecureLink cybersecuritycongres. In IB Magazine #4 staat een verslag van zijn lezing op dit congres en een interview met hem. Zijn thema was ‘Cybersecurity en de zwakste schakel – de mens’. Kunstmatige neurale netwerken die continue ons gedrag monitoren zullen steeds beter in staat worden ons gedrag te voorspellen en (on)bewust te sturen. Hierdoor verleggen we een deel van ons evolutionaire biologisch vertrouwen naar digitaal vertrouwen op basis van kunstmatige intelligentie. Maar zijn we dan nog wel de baas?

Download Article  |  PDF

BNR - Heel Nederland Duurzaam (2018)
Podcast Lunar met Erik Schoppen en Jempi Moens In juni 2018 sprak Harm Edens elke week twee gasten in een podcastserie van IKEA en BNR, met als centraal thema: hoe zorgen we ervoor dat alle mensen in Nederland een duurzamer leven gaan leiden (IKEA nodigt per aflevering een duo uit: iemand uit het bedrijfsleven, en daarnaast een expert in duurzaamheid of psychologie). In de uitzending 'Hoe zorgen we ervoor dat iedereen duurzame kleding draagt?' sprak Harm met Erik Schoppen (merkexpert en gedragsonderzoeker aan de RUG) en Bert van Son (oprichter en CEO van het duurzame/circulaire spijkerbroekenmerk Mud Jeans).

Listen to Podcast  |  Online

The first European Overview Symposium (Ruimtevaart 2017)
Overview Symposium 2018 How can the Overview Effect and its transformational power be of use to organisations in realising their sustainability and their responsibility goals? These questions and related thems were the focus of the first European Overview Symposium held on November 3, 2017 at the Columbus Earth centre in Kerkrade, where a group of researchers, psychologists, philosophers and scientists shared their insights. A completely new perspective was brought by Erik Schoppen (a behavioural/social neuroscientist and expert in brand, trust and leadership), who showed that when we embrace new technologies like neurofacing (human-computer interfacing) and future-oriented sustainable thinking, it motivates people and businesses to change their behaviour and develop a more positive look towards the future.

Download Article  |  PDF View Full Presentation  |  Online

The Impact of Brands on People, Markets and Society - Build Bridge Bond (2017)
The Impact of Brands on People, Markets and Society - Build Bridge Bond Method Build Bridge Bond Method for sustainable brand leadership is a scientifically substantiated management method for building strong mission- driven brands, brand trust and sustainable brand relationships. It was developed by H.S. (Erik) Schoppen in 2012, and investigated by him at the University of Groningen (Social and Behavioral Sciences) during his doctoral research into trust in sustainability. The method sees a brand as the (trust) relationship between the brand (organization) and its users, stakeholders and public. It is the total (holistic) brand experience (thoughts, feelings and behaviors) that a user (collectively or personally) associates with the brand, derived from consistent beliefs and congruent values.

Download Publication  |  PDF

Strategisch merkenmanagement, 4e editie (2015)
Strategisch merkenmanagement, 4e editie Erik Schoppen is mede-auteur van de bestseller Strategisch merkenmanagement. De vierde editie is geactualiseerd met relevante inzichten in modern merkenbeleid en de steeds belangrijker wordende rol van brandmanagement als leidend principe voor organisaties. Heijenga en Schoppen hebben een volledig nieuw Deel 3 geschreven over het toekomstbestendig ontwikkelen van merken. Zo komen nieuwe psychologische en sociologische inzichten met betrekking tot branding en consumentengedrag aan bod, en wordt er aandacht besteed aan duurzaam merkleiderschap. In de nieuwe editie staat Hoofdstuk 6 volledig in het teken van zijn Build Bridge Bond methodiek.

Uitverkocht

De basis van een sterk merk is vertrouwen (Bouwkennis Q4 2016)
Bouwkennis Vertrouwen Interview met Erik Schoppen over neurobranding: 'Marketing zou veel meer moeten gaan over het ontwerpen van onbewust gedrag. Je moet hierbij je communicatie inrichten op emotioneel niveau, inspelen op mensen hun diepe verlangens en ze vervolgens op rationeel niveau helpen om hun keuze te verantwoorden. Denk in menselijk gedrag en geef hierbij gelijk het voordeel aan. Dat klinkt eenvoudig, maar dat is het zeker niet. Maak maar eens complex productgedrag in een paar seconden communiceerbaar. Met neuromarketing-methoden maak je deze impliciete kennis inzichtelijk: dat wat mensen niet hardop durven te zeggen, maar wel gevoelsmatig doen en met hun gedrag laten zien aan anderen. Dat gedrag wekt vertrouwen.'

Download Article  |  PDF

Vertrouwen begint bij transparantie - Rubriek Vaktaal (Vastgoed 2016)
Vertrouwen begint bij transparantie Q & A met Erik Schoppen over het belang van vertrouwen in de makelaardij: 'Een makelaar moet een trust-intermediair zijn. Je ziet het bijvoorbeeld bij Uber en Airbnb dat mensen deze merken vertrouwen en op basis daarvan een taxi bestellen of een slaapplaats regelen. Je moet dus eerst de werkelijkheid op orde hebben en je beloften transparant kunnen waarmaken. Want gebrek aan transparantie is funest voor een reputatie als daardoor de toegevoegde waarde niet kan worden aangetoond. Tenslotte druist dit in tegen het principe wat een trust-intermediair zou moeten zijn, een open vertrouwenspersoon waar je alles tegen moet kunnen zeggen. Mensen leggen hun vaak duurste en dierbaarste aan- of verkoop in hun leven in de handen van een ander. Deze persoon moet boven alle twijfel verheven staan.'

Download Article  |  PDF

Neuromarketing, Negen (voor)oordelen opnieuw ter discussie (Adformatie 2016)
Neuromarketing, Negen (voor)oordelen opnieuw ter discussie Coverstory: Een groeiend aantal adverteerders maakt gebruik van neuromarketing. Maar deze benadering is niet onomstreden. Is de kritiek terecht? We legden 9 (voor)oordelen over neuromarketing voor aan vier experts. Erik Schoppen: 'Met de term neuromarketing wordt eigenlijk gedoeld op marketing waarbij gebruik wordt gemaakt van kennis vanuit de neurowetenschappen en cognitieve gedragspsychologie om de marketinguiting zo effectief mogelijk te maken. De marketinguiting die hieruit voortkomt, is dus inderdaad niet per se “neuro”, maar de wetenschap die eraan ten grondslag ligt wél.'

Download Article  |  PDF
Read Article  |  Online

Hoe bouwen marketeers aan merkvertrouwen (Whitepaper 2016)
Hoe bouwen marketeers aan merkvertrouwen De Build Bridge Bond-methodiek door Erik Schoppen, zoals geïntroduceerd in deze whitepaper, vormt de basis voor duurzaam merkvertrouwen. Duurzaam merkvertrouwen is de sleutel naar de toekomst. Een helder belang, belofte en optimale merkbeleving zijn de bouwstenen. Consumenten zijn als co-marketeers belangrijke partners geworden en vormen merken met datgene wat zij van het merk vinden, welke ervaringen zij met anderen delen en hoe zij merken beleven. In deze whitepaper worden handvatten aangereikt hoe men duurzaam merkvertrouwen kan bouwen door een intensieve samenwerking met merkambassadeurs of co-marketeers.

Download Article (NL)  |  PDF
Download Article (EN)  |  PDF

Is jouw merk klaar voor de toekomst? (Marketing Tribune 2016)
Is jouw merk klaar voor de toekomst? 'De vraag die centraal staat in merkmanagement: hoe bouwen we aan een sterk merk dat consumenten vertrouwen? Dit bouwen gaat hand in hand met de drie pijlers van het merkmanagement van de toekomst (Build Bridge Bond methodiek): wie ben je en wat is je belang (merkidentiteit), wat beloof je (merkbelofte) en hoe wordt jouw merk ervaren (merkbeleving). Kom jij als merk je beloften aan de consument na? Werk dan verder naar het hoogst haalbare resultaat waarbij de merkbeleving de verwachtingen van consumenten overtreft. Deze voelen zich dan verbonden met het merk en nemen het merk op in het dagelijkse leven. Het hart van de merkbeleving is het échte leven van consumenten.'

Read Article  |  Online

Maakt het ineengestorte merk V&D nog een kans? (Frank News 2016)
Maakt het ineengestorte merk V&D nog een kans? Hoe kan een sterk merk als V&D te gronde gaan? Een rondje langs merkdeskundigen levert opmerkingen op als ‘gemiste kansen’ ‘naar binnen gekeerd’ of ‘irrelevant.’ Volgens Merkdeskundige Erik Schoppen, oprichter van merkadviesbureau Miazo en mede-auteur van het boek Strategisch Merkmanagement, lagen er kansen genoeg: 'V&D had het shop-in-shop-model kunnen transformeren in een spannend ministadje vol beleving, maar er is op geen enkele manier doorgepakt. Alles staat maar door elkaar in de winkel; waarom wordt de collectie niet exclusiever en spannender naarmate je een roltrap meer moet nemen?'

Read Article  |  Online

Succesvolle business modellen gaan altijd over het verbeteren van levens (Adformatie.nl 2016)
Is jouw merk klaar voor de toekomst? Interview met Erik Schoppen op Adformatie.nl: 'Succesvolle business modellen gaan altijd over het verbeteren van levens' Waarom we toe moeten naar een toekomst van duurzaam merkdenken. 'Toekomstgericht duurzaam merkdenken wil zeggen dat je in al je merkbeslissingen laat meewegen wat de effecten ervan zijn op de lange termijn, zelfs als je product of dienst een korte levensduur heeft. Wat gebeurt er met je product na aankoop? Een slecht gerecycled of weggegooid product kan nog lang schade toebrengen.'

Read Article  |  Online


Trust is the key to the brand management revolution (Articles 2016)
Trust is the key to the brand management revolution 'Erik Schoppen's Build Bridge Bond®, a methodology that is designed to create strong brands, purports that trust is supported by three core pillars:
- Promise (does the product do what we need it to).
- Purpose (do your brand values align with the customers.
- Participation (what was the customer’s experience of the brand).
These three pillars must all be in place, and working together, for a brand to maintain a good reputation. Meet expectations and trust will grow. Central to this is the active involvement of the consumer who bridges the gap between the pillars. By ensuring these three pillars are in place and working, your brand will sustainably grow and this trust will power your sales.'

Read Publication 1  |  Online Read Article 2  |  Online

wAARDEvol Nationaal Afvalrapport (Artikelpublicatie 2015)
wAARDEvol Nationaal Afvalrapport Artikelpublicatie 'Overleven draait om duurzaam leiderschap' in wAARDEvol Nationaal Afvalrapport 2015 van Gansewinkel. In het artikel verklaar hij de correlatie tussen duurzaam leven (je beter voelen door in balans te leven met de natuur met schone, hernieuwbare energie) en positief denken en duurzaamheidsvertrouwen (geloven in een prosociale samenleving en een betere toekomst voor ons en de aarde). Ik noemde dat in 2010 ‘happy energy’ en vatte dit samen in de visie ‘Happy Energy = Happy Planet = Happy Future’. Het zorgt voor een goed gevoel door de afgifte van bepaalde neurotransmitters in ons brein (dopamine, endorfine, serotonine, enzovoort) die ons emotioneel en empathisch doen bewegen en ons blij, optimistisch en langdurig gelukkig maken.


wAARDEvol Nationaal Afvalrapport 'De aarde is geen vrijplaats waar je na je vertrek je afval achterlaat. Er is geen andere plek om naartoe te gaan, dus je zult je rommel zelf moeten opruimen en niet achterlaten voor de volgende generaties. Als je je rommel niet kunt opruimen, dan moet je ervoor zorgen dat het afval er überhaupt niet komt. Dit zouden we nu wel moeten weten. Toch doen we het niet. Waarom? De oorzaak zou wel eens ontwrichtender kunnen zijn dan je denkt. De oplossing ligt in de durf om generatieoverstijgend leiderschap te tonen.'

Download Publication  |  PDF

Duurzaam Merkvertrouwen Bouwen (Congreswijzer 2015)
Duurzaam Merkvertrouwen Bouwen Weten wat gebruikers denken en voelen bij een bepaald product is de sleutel tot het begrijpen van keuze-, koop- en gebruikersgedrag. Hierbij is het belangrijk om te weten dat we onze keuzes eerst emotioneel maken en dan pas rationeel. Het creëren van emotionele waarde wordt daarom steeds belangrijker voor fabrikanten en dienstverlenende bedrijven. Want succesvolle merken bieden niet alleen instrumentele voordelen, maar vooral emotionele (meer)waarde. Daardoor voelt zo’n merkproduct vertrouwd, motiveert het gebruikers een product langer en vaker te gebruiken en verschaft het een betere gebruikersbeleving. Deze lezing laat zien hoe we met de juiste emoties en motivaties duurzaam (merk)vertrouwen kunnen opbouwen.

Download Article  |  PDF

Positive Psychology of Packaging (Verslag verdiepingsbijeenkomt KIDV 2015)
Positive Psychology of Packaging 'Neurowetenschapper en ontwerper Erik Schoppen toonde met voorbeelden uit de gedragspsychologie aan hoe met de juiste positieve emoties en motivaties een betere merkbeleving en duurzamer verpakkingsgedrag mogelijk worden. Met een combinatie van wetenschappelijke kennis, voorbeelden uit de praktijk en veel humor liet hij de zaal anders naar verpakkingen kijken.'
Als innovator, gedragsonderzoeker en ontwerper richt hij zich op duurzame merkpositionering: 'Fabrikanten hebben een keuze: aan de zijlijn blijven staan of meedoen. Toekomstgerichte verpakkingen - die steeds innovatiever zijn omdat ze onderdeel worden van duurzame ecosystemen - kunnen hierbij een belangrijke rol spelen, omdat ze sociale interactie bevorderen. Verpakkingen zijn namelijk een medium die mensen weer fysiek met elkaar in contact laat komen. Je geeft ze letterlijk door, ook aan nieuwe generaties als je kinderen hebt. Daarmee raken verpakkingen letterlijk onze levens.'

Download Article  |  PDF

Promotieonderzoek PL.HANZE (Interview 2015)
Promotieonderzoek PL.HANZE Interview met hem in personeelsblad PL.HANZE over zijn promotieonderzoek naar duurzaamheidsvertrouwen en merkleiderschap. Over hoe je kennis over merkdenken kunt inzetten om mensen sneller bewust te maken van de noodzaak van het verduurzamen van de wereld. 'Merkorganisaties hebben veel macht in het brein van de jonge consument en daarom ook een verantwoordelijkheid in verduurzaming.'

Download Article  |  PDF
Strategisch merkenmanagement in Branding NL (Artikelpublicatie 2013)
Branding NL  Publicatie 'Strategisch merkenmanagement' in Branding NL - State-of-the-art-visions of Dutch Professionals. Het artikel behandeld het bouwen van duurzame merkrelaties met als verdienste een hogere merkmeerwaarde (brand equity). Merkrelaties hebben niet alleen betrekking op consumenten (external branding), maar ook op de werknemers (internal branding) en de investeerders (brand capital). Hierin kunnen twee werkwijzen behulpzaam zijn: het CBBE-model (customer-based brand equity) en het BBB-merkbouwmodel, onderdeel van de Build-Bridge-Bond-methodiek voor duurzaam merkleiderschap. Beide modellen komen in de bijdrage aan bod.

Download Publication  |  PDF Bestel Boek

Duurzaam ondernemen (Interview 2013)
Duurzaam ondernemen  Interview met hem in magazine Onderneem Duurzaam. Hoe het duurzaamheidssymbool en de Happy Energy beweging zijn ontstaan uit interesses die hem al sinds zijn jeugd bezighouden: onze aarde, de natuur, ons gedrag, design, merken en techniek. 'Wat motiveert mensen om te veranderen? Positivisme en geloof in een mooiere en schonere wereld zijn een van de belangrijkste drijfveren om te veranderen.'

Download Article  |  PDF

Frienzzup app (Interview Frankwatching 2012)
Frienzzup app Na het bezoeken van Japan in 2001 om mobiel telefoongebruik te onderzoeken, bedenkt en ontwikkelt hij in 2009 het Frienzzup concept: een mobile app die drie populaire social media functies combineert: GPS-friend finder, real-time foto’s delen met push notifications (click=share) en group chat (voor Whatsapp er mee kwam). De app had voor de bedenker en ontwerper een dubbele functie; een gebruiksvriendelijke multifunctionele app bouwen en inzicht verkrijgen in mobiel gebruikersgedrag.

Download Article  |  PDF

Strategisch merkenmanagement 3e editie (Boek 2010)
Strategisch merkenmanagement 3 Het boek Strategisch merkenmanagement, internationaal gezien als de 'merkbijbel,' gaat over merken, waarom merken belangrijk zijn, wat ze betekenen voor consumenten en professionals en wat organisaties moeten doen om ze op de goede manier te beheren. De Benelux 3e editie (Keller, Heijenga, Schoppen), is in 2010 uitgekomen en behoort nu al tot het standaardwerk om merken te bouwen en merkmeerwaarde te creëren. Het boek bestrijkt het complete vakgebied, bevat vele cases en duidelijke schema's, en meer dan 1100 afbeeldingen van de bewerkers/co-auteurs zelf.

Uitverkocht

Alles over Mac OS X 10.2 Special Edition (Boek 2003)
Alles over Mac OS X 10.2 Special Edition Dit boek is bedoeld voor mensen met ervaring op Macintosh computers die deskundig willen worden in het nieuwe besturingssysteem Mac OS X. De 'Mac-bijbel' Alles over Mac OS X 10.2 Special Edition van Brad Miser komt in 2003 uit en is vertaald en bewerkt door Nathalie Kuilder, Jeroen Roovers en Erik Schoppen. Het vuistdikke boek (935 pagina's), is door de compacte schrijfstijl en gedetailleerdheid van de informatie, meer geschikt voor 'power users' dan voor gemiddelde gebruikers.

Uitverkocht

Adobe Photoshop CS in 24 uur (Boek 2003)
Adobe Photoshop CS in 24 uur In 24 lessen van elk één uur leert u op praktische wijze hoe u Photoshop CS gebruikt om afbeeldingen te maken en te bewerken. Stap voor stap worden u de mogelijkheden duidelijk uitgelegd. Vertaald en bewerkt door Nathalie Kuilder en Erik Schoppen.

Uitverkocht

Meer lezen over duurzaam merkleiderschap?