W E B I N A R

Vertrouwen creëren in onzekere tijden

Vertrouwen bouwen en behouden met sociaal-duurzaam (merk)leiderschap wordt in deze onvoorspelbare sociale, maatschappelijke en economische transitie steeds belangrijker. Wordt het 'Trust in Crisis or Trust in the Future?'

  •   Neurowetenschap en psychologie achter werking vertrouwen
  •   Vertrouwensniveau’s in organisaties & duurzaam leiderschap
  •   Verbinden op sociale en duurzame waarden & belangen
  •   Risicomanagement, privacy, technologie, netwerkvertrouwen
  •   Vertrouwen creëren in de toekomst bij stakeholders

Webinars | Online Seminars

' Trust in the future is about making the connection between positive thinking and sustainable living.' - Erik SchoppenTrust in Crisis or Trust in the Future?

Vertrouwen bouwen en behouden met sociaal-duurzaam (merk)leiderschap wordt in deze onvoorspelbare sociale, maatschappelijke en economische transitie steeds belangrijker. Wordt het 'Trust in Crisis or Trust in the Future?'

In dit webinar wordt de neurowetenshap en psychologie achter de werking van vertrouwen (op elk vertrouwensniveau) helder uitgelegd, met aandacht voor emotioneel handelen, risicomanagement en (wederzijdse) afhankelijkheid. Het biedt daarnaast concrete handvatten hoe met onzekerheid om te gaan in (merk)organisaties, hoe mensen te (ver)binden op gemeenschappelijke waarden en belangen, en daardoor weer hoopvoller en met meer vertrouwen te kijken naar de toekomst.

In dit webinar komt aan bod:
Webinar Trust in Crisis or Trust in the Future? - neurowetenschappelijke inzichten en psychologie achter de werking van vertrouwen
- vertrouwensniveau’s in organisaties
- verbinden op sociale en duurzame waarden & belangen
- sociaal & duurzaam leiderschap
- risicomanagement, privacy, technologie, netwerkvertrouwen & afhankelijkheid
- hoe vertrouwen te creëren in de toekomst bij stakeholders

Duurzaamheidsvertrouwen
Klimaatverandering gaat ons niet alleen voor drastische milieu-uitdagingen stellen, maar heeft ook een enorme impact op sociaal-economische vraagstukken. Op het vertrouwen van mensen in de economie en in de samenleving. Het wordt steeds duidelijker dat de klimaatcrisis niet alleen een uitdaging is om het milieu te redden. Het is ook een vertrouwenscrisis. Het klimaat kan de veiligheid voor de mensheid en alle natuur op aarde verstoren. Bedrijfsleven en politiek zullen zich de vraag moeten stellen: welke verandering hebben we nu nodig om straks te overleven. Dit vereist toekomstbestendig vertrouwen en leiderschap. Inmiddels is duurzaam handelen in de meeste categorieën al bijna net zo winstgevend. Dus welke maatschappelijke waarde voeg je toe als organisatie? Dat vereist een nieuw soort vertrouwen. Met meer verbinding en zelfsturing. Duurzaamheidsvertrouwen gaat over het creëren van meer (zelf)vertrouwen in de organisatie en duurzame gedragsverandering te bewerkstelligen.De online seminars worden gegeven door de meest gevraagde spreker op het gebied van vertrouwen in de Benelux. Als gerenommeerd neurowetenschappelijk expert op het gebied van vertrouwen is zijn belangrijkste missie het promoten van toekomstgericht duurzaam merkdenken en leiderschap, omdat dit mensen en ondernemingen motiveert hun gedrag te veranderen en positiever naar de toekomst te kijken.

Boek Webinar of vraag naar de mogelijkheden merkvertrouwen.nl

Discover new opportunities.