CV

'Duurzaam denken en leven bevordert de levenstandaard en resulteert in beter onderwijs, een betere economie en een duurzamere industrie.' - Erik Schoppen
H.S. (Erik) Schoppen
16 juli 1968 (Sneek)

Drs. Erik Schoppen (1968) is in 1995 als mediadesigner afgestudeerd aan de Academie Minerva in Groningen. Tijdens zijn studie onderzocht hij de effecten van de opkomende digitale media op merken en hun (online) communicatie. Hij behaalde vervolgens in 1997 zijn masters (MFA) aan de opleiding Advanced Studies in New Media, Hanzehogeschool Groningen met het 'privacy awareness project' GarbagePark waarmee hij, naast mensen bewust maken over online privacy, ook gedragsonderzoek over vertrouwen op het world wide web kon doen.

Van 1997 tot 1998 was hij Artist in Residence – Researcher aan het Media-GN Instituut, Centre for Emergent Media, waar hij de cognitieve en sociale aspecten in nieuwe media onderzocht. In 1998 werd hij new media consultant bij de ICT Research & Development Dep. van het Frank Mohr Instituut. In 1998 en 1999 ontving hij twee beurzen voor zijn onderzoek in de opkomende nieuwe media.

In 2003 is hij medeoprichter van Miazo, een merkadviesbureau dat merkorganisaties helpt de merkmeerwaarde van hun merk(en) duurzaam te vergroten. Hij adviseert bedrijven over hun merkidentiteit, merkportfolio, groeistrategie, (merk) innovatie, psychologie en positionering. In de jaren erna ontwikkelde hij de Build Bridge Bond- methodiek voor duurzaam merkleiderschap, inmiddels een wetenschappelijk onderzochte en gevaloriseerde methodiek.

Sinds 2005 doceert hij brand management, design innovation, neuroscience, psychologie en duuurzaam gedrag aan de Hanzehogeschool Groningen en diverse andere instituten.

Is in 2009 bedenker en co-founder van startup Frienzzup, een gebruiksvriendelijke social mobile app die - revolutionair in die tijd - een GPS Friend Finder, real-time Photo Share en Chat functies combineert. Zit eerder in het R&D-team als Design Director van startup Heeii, een recommender system op basis van (gedeeld) zoekgedrag.

Ontwikkelt in 2010 de visie 'Happy Energy = Happy Planet = Happy Future' en is bedenker en ontwerper van het universele symbool voor duurzame en positieve energie. Is in 2011 medeoprichter van duurzaamheidsbeweging Happy Energy.

Is co-auteur van het boek Strategisch merkenmanagement (2010, 2015, 2022, Pearson Education). Deze 'brand equity bible' is al meer dan een decennium het best verkochte boek in de BNL op het gebied van duurzame merkstrategie.

Deed wetenschappelijk onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen naar duurzaamheidsvertrouwen (duurzaam merkvertrouwen), duurzame gedragsverandering (social neuroscience) en pro-sociaal cosumentengedrag.

In 2015 is hij initiator en founder van het onderzoeksplatform WorldBrainWave.com, een online (mobile cross-platform) onderzoeksplatform.

Van 2018-2020 was hij columnist bij Management Team (MT magazine).

In 2019 was hij initiator van een groot psychologisch veldexperiment - realtime de festival vibe meten - op muziekfestival Lowlands.

In 2021 gaf hij de TEDx Talk 'A new system to rebuild trust in our sustainable future' waarin hij uiteenlegde hoe we met een 'Earth Voicing System' voor de nieuwe generaties het vertrouwen in een sociale, duurzame toekomst kunnen herstellen.

In 2023 deed hij, onder 65.000 Lowlands-gangers, het grootste exploratieve veldonderzoek naar festivalvertrouwen ter wereld. Ook gaf hij op Lowlands (in de Echo) een gastlezing over de evolutie van vertrouwen (De kracht van vertrouwen - van atoom tot planeet).

Naast zijn onderzoek, docent- en merkadviseurschap is hij een veelgevraagd spreker over de werking van vertrouwen in het brein, psychologie, gedragsverandering, innovatie, merkmanagement en duurzaam (merk)leiderschap. In zijn lezingen geeft hij zijn visie op de steeds belangrijkere rol van toegepaste neurowetenschap in het nieuwe merkdenken. Onderliggende leidraad is altijd zijn kernthema: Social Neuroscience for a Sustainable Future (hersenonderzoek voor een betere wereld).

Collecting Memories From The Past

Documentaire 'Collecting The Past' over de sociale waarde van verzamelen
(Pauli Pietilä, Tim Abee en Edu Brook JR, 2018). In de documentaire wordt Erik Schoppen als neurowetenschapper en gedragsonderzoeker geïnterviewd.

Mensen verzamelen vaak spullen omdat er sterke emotionele herinneringen aan verbonden zijn.
En omdat we van nature jagers én verzamelaars zijn zitten er diepe evolutionaire drijfveren achter onze verzameldriften. Deze komen bij verzamelen letterlijk samen (het speuren en jagen naar mooie aanvullingen). Verzamelingen kunnen ook mensen bij elkaar brengen. Ze dragen dan bij aan sociaal contact, het verwerken van emoties (herinneringen een plek geven) en het (her)bouwen van vertrouwen. Al deze aspecten komen terug in deze liefdevol gemaakte documentaire.


Uitgebreid chronologisch overzicht


Festival Trust Research (Lowlands)
In 2023 deed hij en zijn onderzoeksteam, onder 65.000 Lowlands-gangers, het grootste exploratieve veldonderzoek naar festivalvertrouwen ter wereld. Het onderzoek op locatie werd gedaan in samenwerking met de Nationale Wetenschapsagenda. Meer dan 60.000 bezoekers konden met hun eigen smartphone meedoen aan korte click-surveys waarmee duurzame vertrouwensattitudes op cognitief, emotioneel en gedragsmatig niveau realtime werden gemeten. Dit gedurende drie dagen in een muziekfestival-setting op 10 verschillende contactmeetpunten op het terrein.

Trust Talk
In 2023 gaf hij op Lowlands (ism The School of Life) de talk 'De kracht van vertrouwen - van atoom tot planeet' over de evolutie van vertrouwen, kijkend vanuit de microscopische lens in ons brein tot telescopisch turend naar de aarde. Van moleculaire invloed tot planetaire impact; de kracht van vertrouwen is voelbaar in alle lagen van het leven op deze prachtige planeet.

Publicatie 'De Duurzaamheidsparadox'
Voor het NIMA 'Marketingfacts Jaarboek 2022-2023' schreef hij de bijdrage 'de duurzaamheidsparadox' waarin hij vier 'motivatierichtingen' voorstelt om tot duurzamer gedrag te komen. Want consumenten zeggen bezorgd te zijn over het milieu en de wereld, maar maken vervolgens nog steeds geen duurzame keuzes. Hoe komt dat?

Boek Strategisch merkenmanagement 5
Strategisch merkenmanagement 5 - SMM5 In 2022 kwam de 5e volledig herziene Benelux-editie van Strategisch merkenmanagement uit (Keller, Schoppen, Heijenga, Swaminathan, 2022, Pearson Education). Deze 'brand equity bible' is al meer dan een decennium het best verkochte boek in de BNL op het gebied van duurzame merkstrategie en brand (equity) management.
Het boek bestrijkt het complete vakgebied en maakt door de vele cases en voorbeelden de alledaagse praktijk van (digital, social & sustainable) branding inzichtelijk. Met tientallen modellen, praktische handvatten en duidelijke stappenplannen is ‘Strategisch merkenmanagement’ (SMM5) het standaardwerk voor leidinggevenden, merkontwikkelaars, brand managers en marketeers. En een onmisbare titel binnen het hoger (economisch) onderwijs.
Nieuw in deze vijfde editie is de introductie van het merkmeerwaardekompas, dat tevens de nieuwe indeling van het boek vormt. Het kompas is een nieuw holistisch raamwerk voor het ontwikkelen van duurzame strategieën en ecosystemen voor meervoudige merkmeerwaardecreatie.

TED Talk
In 2021 gaf hij de TEDx Talk 'A new system to rebuild trust in our sustainable future' waarin hij uiteen legde hoe we met een 'Earth Voicing System' voor de nieuwe generaties het vertrouwen in een sociale, duurzame toekomst kunnen herstellen. We hebben een systeem nodig met een people-planet benadering. Dat gebruik maakt van ons bestaande politieke kiesstelsels, maar ook rekening houdt met een planetair stemsysteem. Zodat we toekomstbestendige beslissingen nemen die geen negatieve impact hebben op de wereld. We geven niet alleen ieder mens een stem, maar geven ook alle levensecosystemen op deze planeet een stem.

Festival Vibe Lowlands (sentiment measurement)
In 2019 maten Erik en zijn onderzoeksteam de festivalsfeer onder de 60.000 bezoekers van het Nederlandse Festival Lowlands – een van de grootste jaarlijkse muziekfestivals van Nederland. Het doel was om het sentiment, de activiteiten en het energieniveau van festivalgangers (de ‘mood & vibe’) gedurende het hele festival in realtime te volgen. De enorme omvang van het deelnemersveld maakte het tot het grootste psychologische festivalveldonderzoek ter wereld. De meting werd gedaan doordat festivalgangers zelf een QR-code op hun mobiele telefoon scanden.

Columnist Management Team
In 2018 wordt hij columnist bij Management Team (MT magazine). Hier schrijft hij periodiek over de werking van vertrouwen binnen en buiten het brein.

Overview Symposium
Geeft lezing 'How an Overview Effect of our connections can contribute to reaching social and sustainable goals,' samen met o.a. Frank White (auteur The Overview Effect) en adjunct-professor en MVO-expert Lars Moratis op het Overview Symposium 2017. In zijn lezing toont hij via onze neurale, sociale en globale verbindingen de analogie tussen het brein en de aarde. Als we 'ruimteschip aarde' zouden beschouwen als een kwetsbaar brein (waarvan we ook niet willen dat deze beschadigd), dan zouden we haar ook niet zo vervuilen en vernielen. We moeten meer houden van onze aarde. De capaciteit van onze thuisplaneet is wel degelijk eindig.

International Day of Happiness Nederland
Spreekt in 2016 samen met o.a. hoogleraar Ap Dijksterhuis en wetenschapper René Diekstra op 'International Day of Happiness' in DeLaMar Theater, georganiseerd door Action For Happiness Nederland. De Verenigde Naties hebben 20 maart uitgeroepen tot International Day of Happiness. Erik liet in zijn talk 'The Neuroscience behind Happiness' zien dat als mensen positief denken en handelen en duurzaam vertrouwen hebben in de toekomst, ons brein sterkere verbindingen creëert tussen deze positieve associaties en routines: 'Positive Thinking is the Shortest Link to Happiness'. Mensen zien zich hierdoor meer beloond met gevoelens van genot en geluk.

E.D.S.T.15
Deelt het podium in 2015 op E.D.S.T.15 (Earth, Design, Science, Technology) met auteur Frank White (The Overview Effect) en spreekt over zijn onderzoek naar de correlatie tussen positief denken en duurzaam leven - wat hij 'happy energy' noemt - en toont de eerste wetenschappelijke resultaten van zijn onderzoek gedaan op dance festivals.

WorldBrainWave.com
Initieert in 2015 zijn nieuwe onderzoeksplatform WorldBrainWave.com - Social Neuroscience for a Sustainable Future, waarmee hij de sterkte van neurale netwerken en impliciete (vertrouwens) voorkeuren onderzoekt. Het idee is om de website uit te bouwen tot een breder onderzoeksplatform, voor iedereen toegankelijk om aan testen mee te doen. Doelen zijn ondermeer persoonlijkheidskenmerken vaststellen om te bepalen of een duurzame pro-sociale (merk)positionering leidt tot duurzame gedragsverandering, toegenomen waardeperceptie en gevoelens van vertrouwen van consumenten en gebruikers.

Gedragsonderzoek op dance festivals
In de zomer van 2015 doet hij onderzoek op Nederlands grootste dance festival Mysteryland naar de correlatie tussen pro-sociaal en duurzaam gedrag en duurzaamheidsvertrouwen. Dit deed hij met tablets met daarop een zelf ontwikkele 'Implicit Association Test' waarmee peroonlijkheidskenmerken en impliciete voorkeuren gemeten konden worden.

Boek Strategisch merkenmanagement 4
In 2015 komt de 4e herziene Benelux-editie van Strategisch merkenmanagement uit (Keller, Heijenga, Schoppen, 2015, Pearson Education), met meer nadruk op design, UCD, UX, gedragsverandering, psychologie en duurzaam merkbeleid en leiderschap. In de nieuwe editie staat Hoofdstuk 6 volledig in het teken van zijn Build Bridge Bond methodiek.

NWO Promotiebeurs voor neurowetenschappelijk onderzoek
Na in 2014 als gastonderzoeker te zijn begonnen aan zijn promotieonderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), kent de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) hem begin 2015 een promotiebeurs toe voor zijn neuropsychologisch onderzoek naar duurzaamheidsvertrouwen (Trusting Sustainability). Doel was om de correlatie tussen pro-sociaal merk- en organisatiegedrag en consumentenvertrouwen te meten. Hoe kan een duurzame pro-sociale strategie bijdragen aan een organisatorische waardering door stakeholders? (wat resulteert in een hoger vertrouwen in een duurzame en toekomstbestendige economie). Door omstandigheden destijds niet gepromoveeerd.

Nationaal Psychologie Congres
Het Nederlands Instituut van Psychologen (SPS-NIP) organiseerde op 8 november 2013 een groot congres in Nederland. Hij sprak er op het gebied van neuropsychologie en neurobranding. In zijn lezing gaf hij zijn visie op de steeds belangrijkere rol van toegepaste cognitieve psychologie in het nieuwe merkdenken.

Publicaties
Artikelpublicatie in de tweede editie van managementboekbestseller Branding NL (Adformatiegroep, 2013). De bijdrage ‘Strategisch merkenmanagement’ beschrijft ondermeer hoe met zijn Build-Bridge-Bond model sterke merkposities in het brein te creëren en hoe duurzame merkrelaties te ontwikkelen, met als verdienste een hogere merkmeerwaarde (brand equity).

Wijn Marketing Award 2011
Ontvangt in 2011 de Wijn Marketing Award voor de meest innovatieve campagne (Canei Invite You?) en meest succesvolle ‘social & mobile brand utility’ merkstrategie om Canei het grootste wijnmerk van Nederland te maken.

Happy Energy
Is in 2011 medeoprichter van Happy Energy, beweging voor duurzame en positieve energie. Liet samen met medeoprichter Wubbo Ockels in 2012 een tattoo zetten van het duurzaamheidssymbool door tattoo-artist Henk Schiffmacher.

Universeel symbool voor duurzame en positieve energie
Ontdekt in zijn onderzoek dat er een sterke correlatie is tussen positief denken en een duurzame levenstijl. Ontwikkelt vervolgens in 2010 de visie 'Happy Energy = Happy Planet = Happy Future' en bedenkt en ontwerpt het eerste universele symbool voor duurzame en positieve energie (of 'happy energy' symbool) om deze boodschap kernachtig over te brengen. Hij probeert hiermee een positieve duurzame mentaliteitsverandering te bewerkstelligen.

Boek Strategisch merkenmanagement
In 2010 komt zijn gezamelijke bewerking uit van de Benelux-editie van Strategisch merkenmanagement (Keller, Heijenga, Schoppen, Pearson Education). Het boek bevat meer dan 1000 foto’s van merkuitingen uit de reisarchieven van beide bewerkers.

Frienzzup mobile app
Bedenkt in 2009 het social mobile concept Frienzzup, een gebruiksvriendelijke app die een GPS Friend Finder, real-time Photo Share en Chat functies combineert. Wordt in 2010 ontwikkeld voor de platformen Iphone en Android. Verliest het helaas tegen de populariteit van Whatsapp in 2012. Dutchcowboys.nl

User Centered Interaction Design
Schrijft in 2008 verhandeling ‘User Centered Interaction Design in perspectief op Brand Design Management,’ Hoe usability en user experience binnen ICM communicatiesystemen de merkloyaliteit en -dialoog kan verhogen. Doel van het document is om interaction design en user centered design een meer gedefinieerde positie te laten krijgen binnen het onderwijs van ICM, en dan met name gericht op de ‘user experience’ bij ict en merken.

Build-Bridge-Bond methodiek voor Duurzaam Merkleiderschap
Ontwikkelt in de jaren nul de Build-Bridge-Bond mothodiek voor duurzaam merkleiderschap. De methodiek laat vanuit neurowetenschappelijk perspectief de overbruggende fases zien om vanuit visie en vastgestelde kernmerkwaarden (die de basis vormen van de merkidentiteit) te komen tot een duurzame merkrelatie door persoonlijke merkinteractie (brand dialogue) en het creëren van positieve mentale gebruikerservaringen (brand experience) die het imago en de merkloyaliteit versterken (brand reputation). Met als doel een emotionele vertrouwensband te vormen met de gebruiker (brand loyalty). De methodiek verschaft daarnaast inzicht in de menselijke perceptie-, geheugensystemen en besluitvormingsprocessen. Al met al kost het nog 10 jaar om de methodiek verder uit te ontwikkelen en (neuro)wetenschappelijk te valideren.

Merkadviseur
Als veelgevraagd merk- en managementadviseur biedt hij de meest actuele inzichten en toepassingen op het gebied van cognitie, (merk)perceptie en beleving (experience & usability), en strategisch brand- en designmanagement (merkmeerwaarde opbouwen). Stuurt merken aan op hogere maatschappelijke betrokkenheid (vision & purpose).

Lezingen
Naast zijn design-, docent- en merkadviseurschap geeft hij lezingen over zijn vakgebied én om zijn visie te delen dat organisaties die investeren in verantwoord ondernemerschap een hoger rendement behalen en een duurzamer bestaansrecht hebben. Wat hem in zijn lezingen onderscheidend maakt is het rijke palet aan onderwerpen dat hij behandelt en waartussen hij verrassende verbanden legt (neurologie, perceptie, cognitie, gedrag, geluk, besluitvorming, marketing, user experience, merkstrategie, positionering, merkenmanagement en design).

Heeii & Crowdynews - Tech Startups
Zit in 2007-2008 in het R&D-team als Design Director van ict-startup Heeii, een recommender system in de vorm van een smalle browser-zijbalk dat relevante suggesties aanreikt tijdens het surfen op basis van (gedeeld) zoekgedrag. Heeii gaat in 2010 op in Crowdynews. In november 2013 komt Mac OS X 10.9 met een nieuwe Safari die een soortgelijke zijkolom aanbiedt met links van gedeelde webpagina's. In 2018 komt Windows met Internet Explorer 11 die ook 'browser suggestions' biedt op basis van browser-geschiedenis.

Gezin
Trouwt in 2007 tijdens een rondreis op Hawaii met de liefde van zijn leven op het strand van Maui. Zijn vriendin draagt op dat moment hun eerste kind, die door een Hawaïaanse ambtenaar liefdevol ‘little peanet’ wordt genoemd. Sindsdien hun dochters bijnaam. Twee jaar later wordt nog een prachtig zoontje geboren. ‘Kinderen laten je weer opnieuw versteld staan van de wereld.’

Docentschap
Sinds 2005 is hij verbonden aan de Hanzehogeschool Groningen. Hier doceert hij eerst (Engelstalig) International Communications, later brand- & designmanagement, brand experience, UX, UCD, neuroscience, psychologie en duurzaam gedrag.

Miazo - Merkadviesbureau
In 2003 is hij medeoprichter van Miazo, een globaal opererend merkadvies, design, vertaal- en lokalisatiebureau. Werkt voor nationale en internationale ondernemingen, waaronder toonaangevende A-merken (waaronder Apple en Google). Wint in 2011 de Wijn Marketing Awards voor het maken van Canei tot het grootste wijnmerk van Nederland. Bedenkt en brengt in 2016 samen met Baarsma Wines het duurzame en biologische wijnmerkconcept El Bio op de markt.

USA
In de zomer van 2003 reist hij in Amerika van kust naar kust (van New York naar Los Angeles) om op de hoogte te blijven van de Amerikaanse urban art culture, muziek, design en de Engelse taal. In de bergen van Californïe onstaat het inzicht dat het menselijk brein de voornaamste plek is waar je als merkhouder in ‘the digitale age’ moet investeren (dit is de enige plek waar de virtuele en de reële wereld bij elkaar komen).

'Mac-bijbel' Alles over Mac OS X 10.2 Special Edition
Vertaalt in 2002/2003 met J. Rovers en N. Kuilder 'Alles over Mac OS X 10.2 Special Edition' van Brad Miser. Het boek is door de compacte schrijfstijl, de gedetailleerdheid van de informatie en zijn stevige omvang van bijna 1000 pagina's, meer geschikt voor 'power users' dan voor de gemiddelde gebruiker.

Japan
In 2001 bezoekt hij Tokio en Yokohama, Japan, om design innovaties in de mobiele telefoontechnologie (Mobile Media Access) en de oosterse urban art en design cultuur te bestuderen.

Adviesbureau
In 1999 start hij zijn eerste mediaontwerp- en adviesbureau voor corporate design en online communicatie.

Consultancy
In 1998 werd hij i.a. new media consultant bij de ICT Research & Development Dep. van het Frank Mohr Instituut.

The Private Interface
Schrijft in 1998 essay ‘The Private Interface,’ dat voorspelt dat binnen 10 jaar gebruikers van digitale diensten alleen nog maar gepersonaliseerde (gefilterde) informatie krijgen op basis van inkomen, voorkeuren en gedrag (is inmiddels werkelijkheid geworden). Digital & Social Agents (personal assistants) kennen straks je (sociale) voorkeuren, behoeften, gevoelens en gedragspatronen door (constant met je mee te lopen) en functioneren als een 'persoonlijk afgestemd filter' op de overload aan informatie op het web. Beschrijft hierin ook hoe digtal agents in de toekomst naadloos integreren in je brein via 'neurofaces.' Uiteindelijk zullen we het onderscheid niet meer kunnen maken tussen gedachten en voorkeuren van onszelf of aangereikt door de agent.

Neuroface
In 1998 bedenkt hij de term 'Neuroface,' de term voor (toekomstige) invasive brain-computer interface-systemen op neuraal niveau (neural interfacing). De verwachting was (en is) dat binnen een generatie mensen implantaten zullen hebben waarmee ze direct kunnen commmuniceren met computersystemen in de echte en virtuele wereld.

The Last Retortion
Maakt in 1998 de stick figure animation The Last Retortion voor het Groninger Museum naar aanleiding van het 200-jarig bestaan van Academie Minerva Groningen. De tentoonstelling, onderdeel van Media-GN's MFA programma, had als thema 'Death By Media'.

AIR - Researcher
Van 1997 tot 1998 is hij Artist In Residence - Researcher aan het Media-GN Instituut, Centre for Emergent Media, waar hij de cognitieve, ergonomische en sociale aspecten van information retrieval in nieuwe media onderzoekt. In deze periode begint hij met het geven van lezingen en masterclasses over Usability & New Media Design.

The Blue Marble Wall (A Global MicroCosmos)
Bedenkt in 1997 The Blue Marble Wall. Een wandinstallatie vol kleine schermen, geplaatst in publieke ruimtes als vliegvelden en stations. Elk scherm toont een dag uit het leven van iemand ergens uit de wereld. De 24hr-loops, die de culturele diversiteit van onze planeet tonen, kunnen door mensen wereldwijd worden geupload via een streaming server.

Startstipendia
Tussen 1997 en 1999 ontvangt hij twee beurzen voor zijn onderzoek op het gebied van Digitale Media (Plastic Network Simulation). Tijdens zijn onderzoekt bedenkt hij vele vernieuwende concepten, waaronder FEEL ME (Digital Gene Biotope Simulator Interface), Moodanizer (Ambient Sound Generator op basis van analoge input als weersinvloeden) en Totem Drums (Aluminium zuilen, geplaatst op openbare plekken in grote steden, met daarin digitale conga's waarmee mensen wereldwijd met elkaar kunnen communiceren, enkel sprekend via de universele taal van muziek.)

MA - Master in New Media
In 1997 behaalt hij zijn masters (MFA) in Advanced Studies in Computer Graphics & New Media aan de Hanzehogeschool Groningen. Hier specialiseert hij zich in interface design (GUI & UXD) en virtual communities. Studeert af met het project Garbage Park, een virtueel web-park waarin mensen kunnen ‘rond wandelen’ en elkaar ontmoeten. Net als in een echt park laten bezoekers sporen en afdrukken na. Garbage Park verzamelt deze ‘sporen’ en gebruikt deze om informatie te verzamelen over online bezoekersgedrag op het web. De site bevat onderwerpen over ethische aspecten van menselijk gedrag, zoals een digitale kerk met mogelijkheid tot biechten, de ‘vrijheid’ om de identiteit van andere bezoekers te wissen (erasen) of zelfs het complete park virtueel te deleten. Tevens bevat Garbage Park de rustigste plek op het web; The Garden of Eden, een web pagina die maar door één persoon tegelijkertijd bezocht kan worden als men inlogt in het park. En een datingplek natuurlijk, de meest populaire plek.

Thesis Misleading Influences in Media
Schrijft in 1997 Garbage Park - A Comment on media, privacy and communication on the world wide web. Vooronderzoek: The Misleading Influences Of Commercial Media On Society (Waarom bedrijven hun merkkracht en invloed moeten inzetten voor een eco-economische wereld). Voorziet volledige mediaconvergentie via mobiel en de opkomst van ‘do good - feel good brands’.

Toekomstvoorspellend
Het virtuele web-park, waarin bezoekers gevolgd werden via hun eigen digitale ‘vuilnis’-sporen, bleek visionair: de discussie over online privacy is bijna 20 jaar na dato nog steeds actueel, en urgenter dan ooit. Ergo, dit ging en gaat over vertrouwen; in elkaar als mens (online gedrag heeft consequenties in de offline wereld); in de media (wie bepaalt wat ik krijg te zien en wat deel ik met wie?); in de technologie (wat weet men van mij en wat zijn de langetermijn risico’s?). Vragen die voor hem een belangrijke rol gingen spelen in zijn latere carierre als docent, ontwerper, onderzoeker, adviseur en auteur. En uiteindelijk ook bepalend voor zijn promotieonderzoek over duurzaamheidsvertrouwen.

GarbagePark.com
Hij pioniert op internet door met het ‘online privacy awareness’ gedragsonderzoeksproject Garbage Park in 1996 al ver op de zaken vooruit te lopen. Online bezoekers van deze website worden geconfronteerd met hun (online) handelingen die consequenties hebben in de echte wereld. Bezoekers die een profiel van een andere bezoeker bekijken versturen tegelijkertijd een email met hun eigen persoonlijke gegevens naar de bekeken profielhouder (waren ze vooraf over geïnformeerd). Het project zou 2 jaar lopen, maar moest binnen 2 weken al offline door een kettingreactie aan email en zoveel geschokte reacties dat de Rijksuniversiteit Groningen de site niet meer wilde hosten.

The first 'Garden of Eden' in the virtual world
De stilste plek (en meest gewilde) op internet in 1994. Een webpagina die maar door een persoon tegelijkertijd bezocht kon worden. Via een wachtrij kon men de webpagina bezoeken en deze 'bezet' houden. Zolang je op deze plek was kon niemand anders deze pagina bezoeken en je daar storen - het was een plek voor jou alleen. Het gegeven dat je op dat moment de enige persoon ter wereld was op die plek gaf je het gevoel van mentale rijkdom en macht, maar ook (on)rust.

Intuitive Interface Design
Ontwikkelt in 1996 werelds eerste ‘single button web interface’ getiteld Bee searches Flower, een (dating) website met maar één knop (een bij-icoon die bij roll-over verandert in een bloem-icoon). Na klikken op de knop verschijnt een geschikte partner op basis van ‘profile matching’ (de pagina maakt deel uit van het project Garbage Park, en koppelt op basis van gebruikersprofielen bezoekers aan elkaar). De informatie uit de database wordt ontsloten middels een JAVA servlet-interface, in 1996 een novum.

DCAJ (JAPAN) Multimedia Grand Prix
Ontvangt in 1996 met Akke Wagenaar (concept & research) de DCAJ Multimedia Grand Prix '96 Foreign Title Award, voor zijn siteontwerp voor het Hiroshima project (Een rondleiding langs sites met tegenstrijdige informatie over de atoombom op Hiroshima).

Virtual Brands
Introduceert in 1996 in een onderzoeksvoorstel de term 'Virtual Brands,' merken die enkel in de digitale, virtuele wereld bestaan. Destijds met engige scepsis bekeken. Kunnen virtuele merken wel tastbare waarde opbouwen en een loyale merk- en gebruikersrelatie opbouwen? Eind vorige eeuw werd dit relevant bij platformen als ICQ, Second Life en voorloper-zoekmachine AltaVista, tegenwoordig zijn virtuele platformen als Amazon, Google en Facebook de meest waardevolle merken ter wereld.

BA - Media Design
Studeert in 1995 af als media designer aan de Academie Minerva in Groningen. Doet drie jaar Grafische Vormgeving, maar onderzoekt tijdens zijn studie tergelijkertijd de effecten van de opkomende digitale media op merken en hun (online) communicatie. Studeert vervolgens af met Arno Coenen en Rene Bosma met het project Brak, een zesdelige documentaire-film geschoten in New York en een door hem ontworpen boek: Brak, New York, een met de hand gezeefddrukt dagboek, verhalend over de zelfkant van deze metropool. In de Big Apple ontstond door de psychologische aspecten in Media Design ook zijn diepere interesse voor Neurologie.

Thesis FEEDBACK
Schrijft in 1994-1995 zijn scriptie FEEDBACK - New Communication in Design, een onderzoek op een nieuwe perceptie op interactief en digitaal ontwerpen. De opkomst van internet wordt niet begrepen door zijn docenten, reden om van studierichting te veranderen (mediakunst).

Dat docenten wel vaker moesten wennen aan zijn eigenzinnige stijl van werken blijkt wel uit de volgende anekdote. Nadat studenten vormgeving een tijd lang bezig waren geweest om een wervingsposter en brochure voor de Academie Minerva te ontwerpen en er niet uitkwamen, richtte de leiding van de academie (dit tot ongenoegen van de verantwoordelijke docent) zich uiteindelijk om 4 uur 's middags, een dag voor de deadline, tot hem met het eigenlijk onmogelijke verzoek de brochure-poster alsnog te ontwerpen. Na in twee uur het concept te hebben bedacht, en na de hele nacht te hebben doorgewerkt, lag er 's ochtends om 9 uur een volledig uitgewerkt design uitgeprint op de vloer. De verantwoordelijke docent keek, zag dat het goed was en tandenknarste vervolgens: "God schiep de ontwerper, de duivel schiep Erik!", en beende boos weg. De brochure-poster is er gekomen.

Fonttype ALUMINIA
Raakt tijdens zijn academieperiode geïnspireerd door het functionalistische/humanistische postmodernisme en science fiction-achtige hoogbouw in steden. Ontwerpt in 1993 het lettertype ALUMINIA. Een metallic/reflecterend 'uitklap'-font dat, naast grafische toepassingen, ook architecturaal bruikbaar is. Met name op plekken met weinig frontale zichtbaarheid, zoals bij hoge gebouwen in nauwe straten, denk aan compacte hoogbouw in binnensteden van metropolen.

Project ERNA
Was in 1993 deelnemer van Project ERNA, een onderzoek op het gebied van creativiteitprocessen in veranderende stimulansomgevingen. Voor het experiment werden zes mensen voor zeven dagen ingesloten in een complex, afgesloten van tijd, licht en ruimte. Dit was dus een kleine afgesloten leefgemeenschap, van alles facilteiten voorzien (zoals bijv. bij ruimtereizen). De studioruimte werd 24 uur per dag met een camera geobserveerd door een begeleidend team buiten het complex, waaronder een psycholoog gespecialiseerd in interventies in groepen en organisaties. Het project werd in Leiderdorp gestart op 1 november 1993, 00:00 uur en werd beeindigd op 7 november 1993, 24:00 uur, Nederlandse tijd.

CIBAP (School voor verbeelding)
Tijdens zijn CIBAP periode ontmoet hij Rene Bosma en Juul Hondius. Ze doen in 1993 samen Project ERNA. Met Rene Bosma studeert hij vervolgens aan de Academie Minerva in Groningen.

Liefde voor muziek
Bespeelt vanaf jonge leeftijd diverse muziekinstrumenten, met een voorliefde voor (analoog en elektronisch) slagwerk. Speelt van 1994 t/m 1998 in de band Friction, stond hiermee ondermeer in 1997 op Noorderslag. Bouwt tijdens zijn studie zijn eerste digitale interactieve ‘muzieklandschappen.’ Is in 2007 medeoprichter van Cosmic Spring, een omgevingsbewust muziekcollectief. De band speelt op vele festivals en stond in 2010 hiermee in de Nederlandse Popronde en op EuroSonic. De stichting is tevens ontwikkelaar van elektronische muzieksoftware.

Fascinatie voor mens, natuur en merk
Erik Schoppen wordt in 1968 geboren in Sneek, en groeit op in het Friese dorpje IJsbrechtum. In zijn onbezorgde jeugd met liefhebbende ouders wordt zijn talent voor tekenen en creativiteit al snel ontdekt. Hij leest de encyclopedie van zijn ouders stuk en observeert aandachtig de wereld om zich heen (zo ontdekt hij op zijn zesde dat wervelingen in water dezelfde natuurkundige principes hebben als in de lucht door urenlang met stokjes rondjes te draaien in stille plattelandsslootjes). Tekenen wordt ontwerpen als hij op zijn dertiende een stapel verpakkingswikkels voor glazen melkflessen langs de kant van de weg ziet liggen. Naast de kleur-, vorm- en functieaspecten bij design zag hij ook de basis van merkcommunicatie. Sindsdien is hij gefascineerd door merken. Naast reizen, van natuur en cultuur genieten, mensen ontmoeten, lezingen geven, het menselijk brein, merken bouwen, musiceren, fotograferen, lezen en sporten, is brand design nog steeds een van zijn grootste passies. Ontwerpt en airbrusht in zijn middelbare schooltijd milieuactieposters. Na zijn middenstandsonderwijs bezoekt hij de CIBAP (vakschool voor verbeelding) in Zwolle, wordt daarna aangenomen op de Academie Minerva en behaalt vervolgens zijn masters in Advanced Studies in New Media. Op dit moment promoveert hij aan de Universiteit Groningen met zijn onderzoek naar Duurzaamheidsvertrouwen (Social Neurosciene).

Discover new opportunities.