Welkom

Bij de meest gevraagde spreker op het gebied van vertrouwen in de Benelux.


Erik Schoppen is internetpionier, merkexpert, onderzoeker neuro- en gedragswetenschappen, ontwerper, innovator en publicist.
Als gerenommeerd expert op het gebied van vertrouwen legt hij de relatie tussen de werking van het brein en ons gedrag.
Zijn belangrijkste missie het promoten van toekomstgericht duurzaam merkdenken en leiderschap, omdat dit mensen
en organisaties motiveert hun gedrag te veranderen en positiever naar de toekomst te kijken.
Zo gaf hij In 2021 een TEDx Talk over hoe we ons vertrouwen in een sociale, duurzame toekomst kunnen vergroten.
Op dit moment doet hij promotieonderzoek naar (merk)duurzaamheidsvertrouwen aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Hoe kunnen merkorganisaties een duurzame en positieve impact hebben op mens, markt, maatschappij en milieu?
Hij is een veelgevraagd adviseur en internationaal spreker over vertrouwen, privacy, neuroscience, psychologie, gedrag en (merk)leiderschap. Complexe materie brengt hij in vlot tempo en met aanstekelijke humor terug tot overzichtelijke (voor)beelden.
Zijn lezingen en webinars worden door het publiek omschreven als 'altijd te kort' en echte eye-openers.

'Erik is een super spreker. Hij weet de zaal te boeien en wisselt af met humor en feiten.
Ons event was mede een succes door zijn inbreng. Het publiek wilde alleen maar meer.'

Ook Erik boeken als gastspreker (NL/EN)
of uitnodigen voor een masterclass?
Klik hier voor de mogelijkheden.

Hieronder treft u een aantal van zijn werkzaamheden en publicaties aan.
Selecteer op onderwerp of bekijk alles:

Brains, Brands, Behavior

Al meer dan 25 jaar houdt Erik Schoppen zich bezig met innovatie, branding, design en menselijk gedrag in de reële en virtuele wereld. Als spreker geeft hij lezingen en masterclasses over ons fascinerende brein, duurzaam leiderschap en geluk, (merk)vertrouwen en privacy, merkbeleving en ons eigen gedrag. Onderbouwd vanuit zijn onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen en docentschap brand & design management, gedragspsychologie en neuroscience aan de Hanzehogeschool Groningen, Rijksuniversiteit Groningen en diverse andere instituten.

Wat zijn visueel aantrekkelijke colleges en lezingen onderscheidend maken is het rijke palet aan onderwerpen dat hij behandelt. Hij beheerst de kunst om complexe materie met aanstekelijke humor terug te brengen tot overzichtelijke (voor)beelden, wat hem tot een onderhoudend, origineel en veelzijdig spreker maakt.

Mogelijke onderwerpen:
- Neuroscience behind trust
- Cyber security & safety
- Brains, Brands & Behavior
- Building sustainable (stakeholder) trust
- Sustainable leadership (Trust over Power)
- Holistic stakeholder (brand) management
- Socio-economic business modelling
- Sustainable & prosocial design thinking innovation
- Association network research
   in storytelling

‘In de reële en virtuele wereld bouwen we onze merken, maar alleen in ons brein bouwen we vertrouwen en creëren we geluk. Daarom de beste plek om duurzaam in te investeren.’ - Erik Schopppen
SUCCESVOL DUURZAAM VERTROUWEN WINNEN

Erik Schoppen is mede-auteur van de bestseller Strategisch merkenmanagement (Best verkochte merkmanagementboek in 2016, 2017, 2018, 2019). De vierde editie is verdiept, verbreed en geactualiseerd met relevante inzichten in modern merkenbeleid en de steeds belangrijker wordende rol van brandmanagement als leidend principe voor organisaties. Er zijn nieuwe hoofdstukken toegevoegd over het toekomstbestendig ontwikkelen van merken, nieuwe psychologische en sociologische inzichten met betrekking tot branding en consumentengedrag, en er wordt aandacht besteed aan duurzaam merkleiderschap.

In de nieuwe editie staat hoofdstuk 6, Impact merk op mens, markt en maatschappij, volledig in het teken van zijn
Build Bridge Bond methodiek.

‘Duurzaam merkleiderschap gaat niet alleen over de winnaar worden en blijven in een marktcategorie, maar ook over het toekomstbestendig bouwen van betekenisvolle merken die maatschappelijk relevant zijn op de lange termijn. Consumenten willen op de duurzame intenties van merkorganisaties kunnen vertrouwen.’ - Erik Schopppen
Impact of Brands on People, Markets and Society

Build Bridge Bond method for sustainable brand leadership is a scientifically substantiated management method for building strong mission- driven brands, brand trust and sustainable brand relationships. It was developed by H.S. (Erik) Schoppen in 2012, and investigated by him at the University of Groningen (Social and Behavioral Sciences) during his doctoral research into trust in sustainability.

The method sees a brand as the (trust) relationship between the brand (organization) and its users, stakeholders and public. It is the total (holistic) brand experience (thoughts, feelings and behaviors) in an environment that a user (collectively or personally) associates with the brand, derived from consistent beliefs and congruent values.

Interview NPO Radio1

Ik kon op Radio1 toelichten waarom onderzoek naar duurzaamheidsvertrouwen steeds belangrijker wordt in de energietransitie en het vertrouwen tussen politiek en burger - zoals bij zonneparken. Daarnaast zorgt energiebewustzijn ervoor dat mensen minder snel in de weerstand schieten om hun duurzame gedrag aan te passen. Een deel van de oplossing ligt ook in bewuster energieverbruik.

TEDx TALK

In zijn TEDx Talk 'An unmuted voice needs no leader - a new system to rebuild trust in our sustainable future' introduceerde hij het idee van een 'Earth Voicing System' om voor de nieuwe generaties het vertrouwen in een sociale, duurzame toekomst te herstellen. We hebben een systeem nodig met een people-planet benadering. Dat gebruik maakt van onze bestaande politieke kiesstelsels, maar ook rekening houdt met een planetair stemsysteem. Zodat we toekomstbestendige beslissingen nemen die geen negatieve impact hebben op de wereld. We geven niet alleen ieder mens een stem, maar geven ook alle levensecosystemen op deze planeet een stem.

'Right now, we are at a point in the climate crisis where we have to make a choice whether we follow leaders who do not think cross-generational. Time is running out on our planet and many young people feel they have no voice. They want to express that their existential expectation is based on their trust in a sustainable future. We need cross-generational decision making. Therefore, we need a system with a people-planet approach. That uses our existing voting system, but incorporates a planetary voicing system too, to make future proof decisions that have no negative impact on the world. We not only give every human a voice, but give all life ecosystems on this planet a voice as well.' - Erik Schopppen

THE FUTURE OF MOBILE TECHNOLOGY

Hoe ziet de toekomst van mobiele technologie er uit? Dat is lastig te voorspellen, maar er zijn wel ontwikkelingen waar we nu al rekening mee kunnen houden. Zoals dat ons brein de smartphone steeds meer als een extensie ziet van de hersenschors (waar ook je sociale relaties liggen opgeslagen).

How does trust works in our brain. What is trust exactly? How do you know you can trust your trust? And which mechanisms of trust evolutionary emerged? And can our brain still distinguish the difference in biological and technological trust?

Waarom klikken we op een link, terwijl we bijna zeker weten dat dit toch een phishing link naar malware is? Welke (neuro)fysologische factoren spelen hierin in een rol en van welke psychologische mechanismen en vooraannames (biases) maken hackers met 'human engineering' gebruik om gebruikers te beïnvloeden en hun vertrouwen te winnen? In 40 minuten neemt neurowetenschapper en gedragsonderzoeker Erik Schoppen je op een vlotte en begrijpelijke manier mee in de werking van het brein en toont met voorbeelden aan hoe hackers gebruik maken van onze zwakke plekken in onze waarneming en in ons beslissingsgedrag.

Brains, Brands, Behavior

Ontdek hoe vertrouwen werkt in ons brein. Wat zijn de functies van vertrouwen? Welke oeroude evolutionaire mechanismen zitten er achter vertrouwen, en hoe kun je deze beïnvloeden? Hoe maakt ons brein nog onderscheid tussen biologisch en technologisch vertrouwen?

In zijn lezingen toont Erik Schoppen de integrale werking van vertrouwen binnen en buiten het brein, en hoe we met de juiste emoties en motivaties toekomstbestendig vertrouwen kunnen bouwen om gedrag duurzaam te veranderen binnen de neurale netwerken in ons brein en de sociale netwerken binnen en buiten de organisatie. Zo is vertrouwen (in elkaar en in de toekomst) essentieel bij verandering, verbinding, empathie en leiderschap. Maar welke mechanismen zitten er achter vertrouwen, en hoe kun je gedragsverandering positief beïnvloeden in de huidige en toekomstige connected age?

research platform resultal / worldbrainwave

Erik Schoppen initiated self-service research platform Resultal.com - a service of WorldBrainWave. The platform provides online (mobile cross-platform) tools for neuroscientific, psychological, sociological, organisational and economical research. On the platform organizations, researchers and students can collaborate, execute and share experiments and results worldwide. The main goal is to offer easy to use and affordable research tools that facilitate research across the globe.

'Er zijn inmiddels twee miljard smartphone-gebruikers. Waarom maken we daar niet meer gebruik van voor onderzoek? Daarom ben ik WorldBrainWave.com gestart, een online 'mobile-first' onderzoeksplatform waarin we wereldwijd mensen en onderzoek op locatie kunnen verbinden. We brengen dan niet de mens meer naar het lab, maar het lab naar de mens. Naar de plekken waar mensen ook daadwerkelijk hun beslissingen nemen en hun levens en werk inrichten.' - Erik Schopppen
Columnist Management Team

Naast diverse publicaties in (dag)bladen, schreef Erik o.a. voor Management Team. In zijn artikelen duikt hij vaak in de wereld van vertrouwen binnen en buiten het brein in de hyperconnected digital age.

'Sinds het ontstaan van internet worden delen van je identiteit als opgedeelde brokjes informatie verzameld, doorverkocht, verspreid en opgeslagen op duizenden plekken in de cloud. Sindsdien is de mens als virtueel individu een steeds gefragmenteerder wezen geworden. Door de opdeling in steeds kleinere brokjes data, verbonden en terug te vinden via blockchain-achtige oplossingen, wordt de mens een entiteit met vele gezichten, met in elke situatie weer een apart verbonden identiteit.'

Over zijn vakgebied geeft hij ook regelmatig interviews.
Ook Erik interviewen? Stuur dan een verzoek naar info@erikschoppen.com.

'We hebben generatieoverstijgend vertrouwen nodig. Elk bedrijf zou bij oprichting zichzelf moeten verplichten om na te denken hoe zij toekomstbestendigheid nu al kan borgen in haar businessmodel. De toekomst van vertrouwen ligt in het vertrouwen in de toekomst. - Erik Schopppen
Lees Columns MEDIA

In juni 2018 sprak Harm Edens elke week twee gasten in een podcastserie van IKEA en BNR, met als centraal thema: hoe zorgen we ervoor dat alle mensen in Nederland een duurzamer leven gaan leiden. In de uitzending 'Hoe zorgen we ervoor dat iedereen duurzame kleding draagt?' sprak Harm met Erik Schoppen en Bert van Son van Mud Jeans.

'Mensen zijn bereid een meerprijs te betalen voor goede producten als zij zich met het product sociaal en duurzaam kunnen profileren, het kunnen delen of weggeven en het verhaal achter het product makkelijk kunnen doorvertellen (conversation starter). Ik noem dat de kracht van social-green gifting.' - Erik Schopppen
SUCCESVOL DUURZAAM VERTROUWEN WINNEN

Vertrouwen is essentieel voor verandering en leiderschap. Maar hoe krijg je het? En hoe leidt dit tot gewenste gedragsverandering? In deze lezing wordt getoond hoe duurzaam (merk) vertrouwen op te bouwen en in te zetten. Ontdek de vier principes van (merk)leiderschap. Krijg merkstrategische kennis aangereikt vanuit een duurzaam resultaatgericht perspectief.

'Hoe we (merk)ervaringen emotioneel verwerken en opslaan in ons brein bepaalt ons vertrouwen in een merk.' - Erik Schopppen
SUCCESVOL DUURZAAM VERTROUWEN WINNEN

Op dit moment doet hij neurowetenschappelijk promotieonderzoek (social neuroscience) naar duurzaamheidsvertrouwen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij onderzoekt of een duurzame pro-sociale positionering leidt tot meer vertrouwen en gedragsverandering bij consumenten en gebruikers, en of een duurzame pro-sociale strategie bijdraagt aan de waardering van de organisatie bij stakeholders. Het onderzoek heeft verder als doel de Build-Bridge-Bond methodiek verder te valideren en om de correlatie tussen pro-sociaal merk- en organisatiegedrag en consumentenvertrouwen te meten.

'Ons gedrag blijkt in de virtuele en fysieke wereld niet zoveel te verschillen, want ze komen beide samen in ons brein. Dus als je kansen ziet of zaken wilt veranderen, moet je daar beginnen.' - Erik Schopppen

His research aims to determine people's trust in sustainability (Trusting Sustainability), and whether a sustainable pro-social (brand) positioning leads to durable behavior change, increased value perception, and feelings of trust by consumers and users, and how a sustainable pro-social strategy contributes to the organizational appreciation by stakeholders, resulting in a higher trust in a sustainable future economy.

'Our survival depends on sustainable leadership. We have to act now, because we do not have the luxury to postpone the transition to a sustainable society any longer. We have a responsibility towards later generations.' - Erik Schopppen
research platform worldbrainwave

Erik and his research group developed the fastest implicit personality test in the world (Online Self-Associative Personality Task Based on Big Five Personality Traits).
Want to know your hidden brain preferences? Then take the online test. You have your result within 4 minutes!
If you want to save/keep your personal result, please make a screenshot right away (you can't render the outcome again, because you did the test anonymously).

Build-Bridge-Bond methodiek

De Build-Bridge-Bond®-methodiek voor duurzaam merkleiderschap is een wetenschappelijke management methodiek om sterke missiegedreven merken, merkvertrouwen en duurzame merkrelaties te bouwen. De methodiek laat vanuit neurowetenschappelijk perspectief de overbruggende fases zien om vanuit visie en vastgestelde kernmerkwaarden (die de basis vormen van de merkidentiteit) te komen tot duurzame en betrokken merkrelaties. Met toepasbare tools en inzichten zoals het het merk bouwen van Belofte naar Beleving naar Belang (Promise-Partaking-Purpose™-model).

Promise-Partaking-Purpose model

‘Alle inzet om een merk te ontwikkelen moet leiden tot het belangrijkste: het bouwen van vertrouwen; de essentie van duurzaam (merk)leiderschap.’ - Erik Schopppen
The connection between positive thinking and sustainable living

Erik Schoppen shows that our brain is not only an energetic cosmos between our ears, but also a generator of our own ‘happy energy’. The brain, with 80 billion neurons one of the most complex structures in the universe, is a perfect example of nature’s power to develop a sustainable solution that rewards you for thinking positive and being socially aware of others on this magnificent planet we live on. This lecture shows you the ‘mental loop’ of feeling better when you live a more sustainable life, and the importance of Generation-Transcending Leadership: Working globally together towards a prosocial sustainable future.

‘Our brain is an example of nature’s power to develop a sustainable solution that rewards you for thinking positive and being socially and sustainably aware.’ - Erik Schopppen

Promise-Partaking-Purpose model

In 2017 he gave at the Overview Symposium the lecture 'Social Neuroscience for a Sustainable Future, How an Overview Effect of our connections can contribute to reaching social and sustainable goals.' At this symposium he shared the stage with Frank White, author of The Overview Effect: Space Exploration and Human Evolution. In 2015 he gave a lecture at E.D.S.T.’15 (Earth, Design, Science and Technology Conference), and also shared the stage with Frank White.

Happy Energy Erik Schoppen

In 2010 bedenkt hij de visie 'Happy Energy = Happy Planet (Happy People) = Happy Future' en ontwerpt het nieuwe universele symbool voor duurzame en positieve energie. Wat motiveert mensen om te veranderen? Positivisme en geloof in een mooiere, gelukkigere en schonere wereld zijn een van de belangrijkste drijfveren om te veranderen. Er ontbrak echter een symbool waarmee mensen deze positieve denkwijze kunnen delen met de rest van de wereld, vandaar mijn 'drive' dit te ontwerpen.

‘We moeten naar een duurzame visie met een herkenbaar symbool, zodat iedereen deze kan uitdragen.’ - Erik Schopppen

erik_wubbo_tattoo

'Waar sta je voor en waar geloof je in. Wubbo en ik leerden elkaar kennen omdat we beiden geloofden in een leefbaardere wereld. In 2011 richtten we samen Happy Energy op, een beweging en denkwijze voor duurzame en positieve energie. En in 2012 hebben we samen een 'Happy Energy' tattoo laten zetten. Elke ochtend herinnert deze tattoo er mij aan dat ik onze duurzame missie voort moet zetten.'

Frienzzup App

Na het bezoeken van Japan in 2001 om mobiel telefoongebruik te onderzoeken, start hij samen met Peter Sloots in 2009 Frienzzup: een startup die drie populaire social media functies in een mobiele app combineert, een GPS-friend finder, real-time foto’s delen met push notifications (click=share) en group chat (wat het de voorloper van Whatsapp maakt). De app had voor Erik als bedenker, ontwerper en onderzoeker meerdere functies; een gebruiksvriendelijke multifunctionele app bouwen en inzicht verkrijgen in mobiel gebruikersgedrag. Verliest het helaas tegen de explosieve populariteit van Whatsapp in 2012.

‘Ik ben een groot fan van serendipiteit (toeval). De kracht van mobiele technologie is dat het niet alleen ons gedrag verandert en een brug slaat tussen de digitale en fysieke wereld, maar ook toepassingen biedt om onze omgeving te ervaren door momenten van serependiteit. Noem het momenten van geluk, toevalstreffers die op je pad komen.’ - Erik Schopppen
GarbagePark.com Privacy Awareness Project

Hij pioniert op internet door met het baanbrekende ‘online privacy awareness’ gedragsonderzoeksproject Garbage Park in 1996 al ver op de zaken vooruit te lopen. Het concept van de website is even simpel als doeltreffend; bezoekers die de site bezoeken laten sporen ('digitale vuilnis') achter in een virtueel web park. Vervolgens worden ze geconfronteerd met hun anonieme, ethische, online handelingen - die dus wel degelijk consequenties hebben in de echte wereld. Het project zou 2 jaar lopen, maar moest al binnen 2 weken worden stopgezet door een kettingreactie aan email en geschokte reacties. Mensen dachten namelijk dat ze anoniem waren in cyberspace.
Concept & Design Erik Schoppen, Key-programming Peter Sloots.

‘In de jaren negentig waarschuwde ik al voor de risico's van het delen van privacygevoelige data op internet. Iedereen dacht dat het zo'n vaart niet zou lopen. Niet dus. We zijn nu bijna 25 jaar verder en er is nog weinig veranderd.’ - Erik Schopppen

GarbagePark had de eerste 'single buttoned' web-interface in de wereld - een Bee-Flower icon dat de beste passende dating-profielen bij elkaar zocht. Het had ook de stilste plek op het Net, de 'Garden of Eden', een webpagina die op het zelfde moment slechts door een bezoeker bezocht kon worden. De volgende bezoekers moesten wachten op hun beurt.

Eriik Schoppen pioneered since 1994 with online behavior, ethics, trust and privacy with his Privacy Awareness & Behavioral Research Projects as GarbagePark.com.

Positive Psychology and Neuroscience Behind Happiness

Erik laat in zijn lezingen zien dat als mensen positief denken en handelen en duurzaam vertrouwen hebben in de toekomst, ons brein sterkere verbindingen creëert tussen deze positieve associaties, emoties en handelingen. Mensen zien zich hierdoor beloond met meer gevoelens van genot en geluk.

‘Positive Thinking is the Shortest Link to Happiness and trust in the future.’ - Erik Schopppen

Geeft in 2018 bij de leergang Positieve Psychologie van de Hanzehogeschool Groningen de lezing 'De Chemie van Geluk!' Hierin laat hij zien dat onze hersenen niet alleen een fascinerende verzameling organische structuren zijn, maar ook de generator van onze geluksgevoelens. Deze lezing toont een tipje van de sluier over hoe deze structuren in ons brein werken en hoe deze kunnen bijdragen aan het verkrijgen van balans, welzijn en (werk)geluk.
Spreekt op SCEM 2017, Congres Neurologie en Psychiatrie, op de Universiteit Neyenrode. In zijn keynote besprak hij de kracht van Positive Psychology en zijn wetenschappelijk onderzoek naar duurzaam geluk.
Is één van de sprekers op International Day of Happiness, het launching event in 2016 van Action for Happiness - Nederland in het DeLaMar Theater in Amsterdam.

Brand Experience Lecture Series (6)

A special lecture series 'Brand Experience.' The lectures include ux, ucd, branding, design, the human mind (perception, psychology, cognition, memory, conditioning), sensations, motivations, emotions and behaviors.

1 INTRODUCTION & SENSING (PRIMING)
2 PERCEPTION (IMAGE CONSTRUCTION)
3 COGNITION (ASSOCIATIONS)
4 EXPERIENCE (EMOTIONS)
5 BEHAVIOUR (MOTIVATION)
6 MEMORY (IMPLICIT & EXPLICIT)

‘If you understand our sensations, and behavioral responses when we interact with our branded environment, you can evoke positive emotions, reinforce and predict sustainable user behavior and elicit trust.’ - Erik Schopppen
Blue Marble Project

In 1997 bedenkt hij The Blue Marble Wall. Een wandinstallatie vol kleine schermen, geplaatst in publieke ruimtes als vliegvelden, stations, pleinen of overheidsgebouwen waar iedereen langs komt. Elk scherm toont een dag uit het leven van iemand ergens uit de wereld. De 24hr-loops, die de culturele diversiteit van onze planeet tonen, kunnen door mensen wereldwijd worden geupload via een streaming server. Het idee er achter is dat het mensen over de hele wereld dichter bij elkaar zou brengen door het 'overview effect' - we leven allemaal op dezelfde blauwe bol zwevend in de ruimte. Op afstand zie een levendige ruis aan pixels, maar als je dichter bij komt en inzoomt op individuele levens wordt het relateerbaar aan onszelf.

‘Helaas is het project destijds niet gerealiseerd door de hoge kosten (inmiddels is de online techniek voorhanden). Ik denk dat het nog steeds indruk zou maken als het nu op openbare plekken stond. Het project brengt mensen en culturen letterlijk bij elkaar in een overview.’ - Erik Schopppen
Feel me - mentally, physically & emotionally

Als conceptmatig denker en designer houdt hij zich bezig met user experience en human centered design: het (customer-focused) ontwerpen van (merk)ervaringen, voor en rondom producten, diensten en omgevingen. Met name in digitale merkbeleving is een intuïtief werkende interface tussen de analoge en digitale wereld op dit moment het kostbaarste merkelement (brand asset). Maar naast instrumentele en rationele functionaliteit is er ook een gevoelsmatige benadering nodig waarbij ook de mentale, zintuigelijke en emotionele beleving (perceptie, cognitie en gedragsverandering) van de gebruiker wordt meegenomen. Want alleen in de fysieke wereld kunnen we face-to-face een sociale en emotionele band opbouwen. Dit onderzocht hij voor het eerrst in 1998 met het project 'Feel Me', een Gene Biotope Simulator waarin interface-elementen (genen) zich zelfstandig ontwikkelden, maar gebruikers ook zelf in konden grijpen waardoor ze gevoelsmatig bij de ontwikkeling werden betrokken.

‘Omdat steeds meer merken hun producten en diensten online en mobiel aanbieden is de glasplaat op dit moment het primaire ‘touchpoint’ tussen merk en gebruiker. Het gevolg is dat de mentale scheidslijn tussen de reële en virtuele wereld steeds diffuser wordt (handelingen in de virtuele wereld hebben consequenties in de reële wereld).’ - Erik Schopppen
Vluchtwegoplossingen met 'glowing paint' strepen

In een wereld vol complexiteit valt eenvoud op. Het brengt rust en helderheid in plaats van drukte en verwarring. Beslissing in plaats van twijfel. Dit geldt niet alleen voor besluitvorming over merken, maar ook voor interface design, onze handelingen in ons dagelijks leven of - nog belangrijker - in noodsituaties. Als concept-adviseur van een toegangscontroleleverancier onderzocht hij in 2013 hoe vluchtwegoplossingen het best communiceren. Een manier om deze te visualiseren zijn psychologische 'routes of trust'. Routes of trust zijn mentale routes binnen omgevingen waar mensen bij gevaar een vluchtmogelijkheid denken aan te treffen. Hiervoor heeft hij een signing-concept ontwikkeld met 'glowing paint' strepen op muren of vloeren die richting geven tijdens noodsituaties waarbij voorzieningen als elektriciteit niet meer functioneren.

'Slecht functionerende communicatie en complexe boodschappen zijn, op acuut gevaar na, de ergste faalfactoren op zo'n moment.’ - Erik Schopppen
WMA 2011 - Canei Invite You?

In 2011 won zijn merkadviesbureau Miazo de Wijn Marketing Awards met de meest innovatieve campagne en meest succesvolle merkstrategie voor het Italiaanse wijnmerk Canei. Door de campagne groeide Canei uit tot het meest populaire wijnmerk van Nederland.

‘Als onze merkadviseur heeft Erik bewezen tot de top te behoren op het gebied van marketing en branding door Canei tot het grootste wijnmerk van Nederland te maken. Zijn innovatieve ideeen over het bouwen van merken (fysiek and mentaal) getuigen van een sterke visie hoe in contact te komen met de emotionele drijfveren van de consument.'
Manon de Gunst MSc. MBA, Marketing Manager Baarsma Wine group (2011)
DCAJ (JAPAN) Multimedia Grand Prix

In 1996 ontving hij met Akke Wagenaar (concept) de DCAJ Multimedia Grand Prix '96 Foreign Title Award, voor zijn siteontwerp voor het Hiroshima project (Een rondleiding langs sites met tegenstrijdige informatie over de atoombom op Hiroshima).

DCAJ (JAPAN) Multimedia Grand Prix

Was in 1993 deelnemer van het Project ERNA, een onderzoek op het gebied van creativiteitprocessen in veranderende stimulansomgevingen. Voor het experiment werden zes mensen voor zeven dagen (168 uur) ingesloten in een complex, afgesloten van tijd, licht en ruimte. De studioruimte werd 24 uur per dag met een camera geobserveerd door een begeleidend team buiten het complex, waaronder een psycholoog gespecialiseerd in interventies in groepen en organisaties.

Renaissance Card

Zijn eerste visitekaartje in 1996.
Hij had in zijn jeugd al moeite om zijn manier van denken en werken te omschrijven. Mede door de ontwikkeling van internet in Nederland, ontstond er ruimte voor een samenwerkende kenner-kunner die veel leek op de veelzijdige kunstenaar-wetenschapper uit de 14e eeuw.

Erik Schoppen - Find Your Sparkle - Find Your Purpose - Corporate Culture - Business Transformation Programm

Discover new opportunities.