• Rebuilding Trust
  Keynote - The future of trust lies
  in our trust in a sustainable future.
  How to restore our neural, social,
  organisational, technological
  and societal trust systems
 • Trust Leadership
  Trust Attitudes & Behaviors
  Trust-Based Decision-making
  and Behavioral Economics
  ★ TRUST.MBA in on Day ★
  8.5
 • SOCIETAL TRUST
  Biological & Technological Trust Networks
  Sustainable behavior, ethics, trust and privacy_
 • BRAND
  LEADERSHIP
  Strategisch
  merkenmanagement 5

  Toekomstbestendig
  Merkmeerwaarde bouwen
  in een duurzaam
  verbonden wereld

Welkom

Bij de meest gevraagde topspreker op het gebied van vertrouwen in de Benelux


Erik Schoppen houdt zich bezig op het snijvlak neuro- en gedragswetenschappen, branding, duurzaamheid en vertrouwen.
Hij is bestseller auteur van het standaardwerk Strategisch merkenmanagement (meest verkochte branding naslagwerk in de BNL).
Doceert brand management, design innovation, neuroscience, psychologie en duurzame gedragsverandering (aan o.a. HUAS en LU).
Hij wordt beschouwd als thought leader op het gebied van vertrouwenssystemen in de fysieke, mentale en virtuele wereld (AI/AGI).

Als internationaal expert op het gebied van vertrouwen legt hij de relatie tussen de werking van het brein en ons gedrag.
Hij deed (neuro)gedragswetenschappelijk onderzoek naar duurzaamheidsvertrouwen aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Hij onderzocht tijdens het grootste exploratieve veldonderzoek naar festivalvertrouwen ter wereld (onder bijna 70.000 Lowlands festival-bezoekers) de gemiddelde vertrouwensattitudes en bijbehorende menselijke gedragingen tijdens deze festival microsamenleving.

Zijn belangrijkste missie is het promoten van toekomstgericht duurzaam merkdenken en leiderschap, omdat dit mensen en organisaties motiveert hun gedrag te veranderen en positiever naar de toekomst te kijken. Hij gaf een TED Talk over hoe ons vertrouwen in een sociaalmaatschappelijk duurzame toekomst te vergroten. Hoe kunnen merkorganisaties een duurzame en positieve impact hebben op mens, markt, maatschappij en milieu?

In zijn lezingen combineert hij tal van gebieden. Hij is internetpionier, onderzoeker en ontwerper en een veelgevraagd adviseur en internationaal spreker over vertrouwen, privacy, neuroscience, psychologie, gedrag en (merk)leiderschap. Complexe materie brengt hij in vlot tempo en met aanstekelijke humor terug tot overzichtelijke (voor)beelden. Zijn sessies en optredens worden door het publiek omschreven als 'altijd te kort' en echte eye-openers.

'Erik is een super spreker. Hij weet de zaal te boeien en wisselt af met humor en feiten.
Ons event was mede een succes door zijn inbreng. Het publiek wilde alleen maar meer.'

Ook Erik boeken als gastspreker (NL/EN)
of uitnodigen voor een masterclass?
Klik hier voor de mogelijkheden.

Hieronder treft u een aantal van zijn werkzaamheden en publicaties aan.
Selecteer op onderwerp of bekijk alles:

Brains, Brands, Behavior

Al meer dan 25 jaar houdt Erik Schoppen zich bezig met innovatie, branding, design en menselijk gedrag in de reële en virtuele wereld. Als spreker geeft hij lezingen en masterclasses over ons fascinerende brein, duurzaam leiderschap, psychologie, geluk (subjectief welzijn en welbevinden), (merk)vertrouwen en privacy, merkbeleving en ons eigen (duurzame) gedrag. Onderbouwd vanuit eigen onderzoek en docentschap. Hij doceert brand management, psychologie, neuroscience en duurzaam gedrag in de internationale minor Brand, Design & Psychology aan het Institute for Communication, Media & Information Technology, Hanze University. Hij is verder gastdocent aan o.a. University of Groningen (Behavioural & Social Sciences) en Institute for Design Innovation, Loughborough University London.

MANAGING TRUST LEADERSHIP
Ook verschaft hij boardroom sessies en management masterclasses op het gebied van vertrouwen via zijn TRUST.MBA in one day.
★ ★ ★ ★ ☆
BEOORDEELD MET EEN 8,5 DOOR TOP FINANCIALS

Brains, Brands, Behavior 'Our brain is a Trust Prediction Connection System.'

Wat zijn visueel aantrekkelijke colleges en lezingen onderscheidend maken is het rijke palet aan onderwerpen dat hij behandelt. Hij beheerst de kunst om complexe materie met aanstekelijke humor terug te brengen tot overzichtelijke (voor)beelden, wat hem tot een onderhoudend, origineel en veelzijdig spreker maakt.

Mogelijke onderwerpen:
- Neuroscience behind trust
- Cyber security & safety
- Brains, Brands & Behavior
- Building sustainable (stakeholder) trust
- Sustainable leadership (Trust over Power)
- Holistic stakeholder (brand) management
- Socio-economic business modelling
- Sustainable & prosocial design thinking innovation
- Association network research
   in storytelling

‘In de reële en virtuele wereld bouwen we onze merken, maar alleen in ons brein bouwen we vertrouwen en ontstaat welzijn. Daarom de beste plek om duurzaam in te investeren.’ - Erik Schopppen
Strategisch merkenmanagement 5

Erik Schoppen is mede-auteur van Strategisch merkenmanagement (SMM5), al een decennium het betrouwbare en innovatieve standaardwerk op het gebied van toekomstgericht en duurzaam merkbeheer. Deze vijfde editie is volledig gericht op duurzame merkbouw, op zowel economisch als sociaal en ecologisch vlak. Het boek bestrijkt het complete vakgebied en maakt door de vele modellen, stappenplannen, cases en voorbeelden de alledaagse praktijk van (digital, social & sustainable) branding inzichtelijk. Ook onderzoeksbureau Gartner ziet merkstrategie als de ‘most vital strategic capability’ om klanten en andere belanghebbenden duurzaam aan een merkorganisatie te binden. Niet voor niets, een sterk en duurzaam merk vormt een van de meest waardevolle assets die een bedrijf kan hebben om vertrouwen en betrokken merkrelaties te bouwen.

Merkmeerwaardekompas

Nieuw in deze editie is het merkmeerwaardekompas, een nieuw raamwerk met kennisdomeinen en impactfactoren om strategieën en ecosystemen voor duurzame merkmeerwaardecreatie te ontwikkelen.

De vijfde editie van Strategisch merkenmanagement kreeg een ★ ★ ★ ★ ★ vakrecensie op Managementboek.nl.

Erik Schoppen: ‘Vertrouwen blijft de duurzame essentie van een sterk merk’
Bij het verschijnen van de vijfde editie van Strategisch merkenmanagement werd hij geïnterviewd door Managementboek.nl. ‘Strategisch merkenmanagement van Erik Schoppen en Ruud Heijenga is in de loop der jaren uitgegroeid tot hét standaardwerk binnen het vakgebied. Een gesprek over merken in een VUCA-wereld, hoe merken kunnen bijdragen aan een betere wereld.'

‘Duurzaam merkleiderschap gaat niet alleen over de winnaar worden en blijven in een marktcategorie, maar ook over het toekomstbestendig bouwen van betekenisvolle merken die maatschappelijk relevant zijn op de lange termijn. Consumenten willen op de sociale en duurzame intenties van merkorganisaties kunnen vertrouwen.’ - Erik Schopppen

From February 27 to March 1, I was in Panama as a trust expert for the Beneficial AGI (Artificial General Intelligence) Summit 2024 in Panama. Here I had the privilege to share my neuroscientific knowledge about trust systems and to chair a panel of international AI/AGI experts, discussing emerging AGI technology in education, medicine and science, and ethical issues regarding potential applications.
Click here to view a video where Mihaela Ulieru (Chief AI Alchemist, SingularityNET) is interviewing Erik Schoppen about the topic of 'Neuroscience, trust and AI'.

Brains, Brands, Behavior

In de zomer van 2023 deed hij en zijn team op muziekfestival Lowlands een grootschalig veldonderzoek naar festivalvertrouwen. Het onderzoek op locatie werd gedaan in samenwerking met de Nationale Wetenschapsagenda. Meer dan 65.000 bezoekers konden met hun eigen smartphone meedoen aan korte click-surveys waarmee duurzame vertrouwensattitudes op cognitief, emotioneel en gedragsmatig niveau realtime werden gemeten. Dit gedurende drie dagen in een muziekfestival-setting op 10 verschillende contactmeetpunten op het terrein.

Door de Nederlandse wetenschapsagenda (NWA) is bovenstaande video geschoten waarin het onderzoek wordt uitgelegd door ondermeer Eric van Eerdenburg (Directeur Lowlands). Op NPO Radio 1 werd hij in de NTR FOCUS-aflevering over Lowlands geïnterviewd door Stijn Goossens over zijn onderzoek naar festivalvertrouwen op Lowlands. Terug te beluisteren als podcast op NPO Radio 1 of op Spotify. Het onderzoek komt meteen in het begin aan bod en wordt diepgaander besproken tussen 12:25 t/m 21:05 min. Uitgezonden op 30 augustus 2023.
Lees meer over het onderzoek op festivalvertrouwen.nl.

‘Om vertrouwen ook impliciet te meten (dus niet via lange vragenlijsten) bestaat het onderzoek ook uit fysieke metingen, waaronder de 'Gate of Trust & Love' waarin mensen door het spreiden van hun armen hun vertrouwen in het festival aangeven.’ - Erik Schopppen

Motievatierichtingen obv Ideniteitsprofielen

Op vrijdag 18 augustus gaf hij op Lowlands, ism The School of Life, een talk over de werking van vertrouwen, maar dan kijkend vanuit de microscopische lens in ons brein tot telescopisch turend naar de aarde. Van moleculaire invloed tot planetaire impact; de kracht van vertrouwen is voelbaar in alle lagen van het leven op deze prachtige planeet.

‘We volgen de evolutionaire groei van vertrouwen dat als multidimensionaal construct steeds meer samengestelde aanknopingspunten ontwikkelde om als organisme te kunnen overleven in een steeds complexere wereld. Beginnend op moleculair niveau in neurale netwerken volgen we de verbindingen in sociale samenwerking en organisatorische structuren tot onze verwevenheid met de grootste socio-economische systemen op deze planeet. Door deze connectiviteit te volgen, verkrijgen we een intrigerend inzicht in hoe het construct vertrouwen elk aspect van ons leven beïnvloedt.’ - Erik Schopppen
Brains, Brands, Behavior

Ontdek hoe vertrouwen werkt in ons brein. Wat zijn de functies van vertrouwen? Welke oeroude evolutionaire mechanismen zitten er achter vertrouwen, en hoe kun je deze beïnvloeden? Hoe maakt ons brein nog onderscheid tussen biologische en technologische vertrouwenssystemen?

In zijn lezingen toont Erik Schoppen de integrale werking van vertrouwen binnen en buiten het brein, en hoe we met de juiste emoties en motivaties toekomstbestendig vertrouwen kunnen bouwen om gedrag duurzaam te veranderen binnen de neurale netwerken in ons brein en de sociale netwerken binnen en buiten de organisatie. Zo is vertrouwen (in elkaar en in de toekomst) essentieel bij verandering, verbinding, empathie en leiderschap. Maar welke mechanismen zitten er achter vertrouwen, en hoe kun je gedragsverandering positief beïnvloeden in de huidige en toekomstige connected age? Zo zoeken mensen naar betekenis en zingeving (meaningfulness), autonomie en zelfbeschikking (self-determination), sociaal contact (group thinking) en een diepere verbondenheid met de leefomgeving als geheel (connectedness).

‘In his lectures on the human brain, our daily decisions and behavior, trust and leadership, he shows how to build trust and deploy trust from a social and sustainable perspective.’ - Erik Schopppen
Societal Trust Research

In the last years he is working on integrated trust theory, dedicated to explore the intricate dynamics of societal trust (and its underlying constructs). The platform provides insights, needed to make social and environmental change more integrated and sustainable. Each trust layer in the framework (as shown above) is explaned, followed by his research and design projects conducted and produced through the years.

Marketingfacts Jaarboek 2022-2023

Voor het NIMA 'Marketingfacts Jaarboek 2022-2023' schreef hij een bijdrage over 'de duurzaamheidsparadox' waarin hij vier 'motivatierichtingen' voorstelt om tot duurzamer gedrag te komen. Want consumenten zeggen bezorgd te zijn over het milieu en de wereld, maar maken vervolgens nog steeds geen duurzame keuzes. Hoe komt dat? Waarom is het na decennia marketingontwikkeling en consumentenpsychologie nog steeds zo lastig om mensen te bewegen tot duurzamer consumentengedrag? Terwijl dit een zo belangrijke factor is in de transitie naar een duurzamere wereld. Wat veroorzaakt deze ‘paradoxale discrepantie’? In deze 'hot topic' biedt hij een aantal wetenschappelijke inzichten en adviezen die kunnen helpen om de kloof tussen duurzame intentie en gedrag te verkleinen en het vertrouwen in duurzaamheid te vergroten.

Motievatierichtingen obv Ideniteitsprofielen

Motivatierichtingen gebaseerd op identiteitsprofielen
Om discrepanties en duurzame beweegredenen beter af te stemmen op de doelgroep en/of productcategorieën is er een onderverdeling met motivatierichtingen gemaakt. Deze identiteitsprofielen zijn geclusterd weergegeven per persoonlijkheidskwadrant, die je als ‘seeker’, ’nurturer’, ’achiever’ en ’keeper’ kunt benoemen. Lees het artikel voor de onderbouwing.

Impact of Brands on People, Markets and Society

Build Bridge Bond method for sustainable brand leadership is a scientifically substantiated management method for building strong mission- driven brands, brand trust and sustainable brand relationships. It was developed by H.S. (Erik) Schoppen in 2012, and investigated by him at the University of Groningen (Social and Behavioral Sciences) during his scientific research into trust in sustainability.

The method sees a brand as the (trust) relationship between the brand (organization) and its users, stakeholders and public. It is the total (holistic) brand experience (thoughts, feelings and behaviors) in an environment that a user (collectively or personally) associates with the brand, derived from consistent beliefs and congruent values. The method tries to build trust and deploy trust from a social and sustainable perspective.

How does trust works in our brain. What is trust exactly? How do you know you can trust your trust? And which mechanisms of trust evolutionary emerged? And can our brain still distinguish the difference in biological and technological trust systems?

Waarom klikken we op een link, terwijl we bijna zeker weten dat dit toch een phishing link naar malware is? Welke (neuro)fysologische factoren spelen hierin in een rol en van welke psychologische mechanismen en vooraannames (biases) maken hackers met 'human engineering' gebruik om gebruikers te beïnvloeden en hun vertrouwen te winnen? In 40 minuten neemt neurowetenschapper en gedragsonderzoeker Erik Schoppen je op een vlotte en begrijpelijke manier mee in de werking van het brein en toont met voorbeelden aan hoe hackers gebruik maken van onze zwakke plekken in onze waarneming en in ons beslissingsgedrag.

TEDx TALK

In zijn TEDx Talk 'A new system to rebuild trust in our sustainable future' introduceerde hij het idee van een 'Earth Voicing System' om voor de nieuwe generaties het vertrouwen in een sociale, duurzame toekomst te herstellen. We hebben een systeem nodig met een people-planet benadering. Dat gebruik maakt van onze bestaande politieke kiesstelsels, maar ook rekening houdt met een planetair stemsysteem. Zodat we toekomstbestendige beslissingen nemen die geen negatieve impact hebben op de wereld. We geven niet alleen ieder mens een stem, maar geven ook alle levensecosystemen op deze planeet een stem.

'Right now, we are at a point in the climate crisis where we have to make a choice whether we follow leaders who do not think cross-generational. Time is running out on our planet and many young people feel they have no voice. They want to express that their existential expectation is based on their trust in a sustainable future. We need cross-generational decision making. Therefore, we need a system with a people-planet approach. That uses our existing voting system, but incorporates a planetary voicing system too, to make future proof decisions that have no negative impact on the world. We not only give every human a voice, but give all life ecosystems on this planet a voice as well.' - Erik Schopppen

Interview NPO Radio1

Ik kon op Radio1 toelichten waarom onderzoek naar duurzaamheidsvertrouwen steeds belangrijker wordt in de energietransitie en het vertrouwen tussen politiek en burger - zoals bij zonneparken. Daarnaast zorgt energiebewustzijn ervoor dat mensen minder snel in de weerstand schieten om hun duurzame gedrag aan te passen. Een deel van de oplossing ligt ook in bewuster energieverbruik.

SUCCESVOL DUURZAAM VERTROUWEN WINNEN

Learn how to gain trust as a confident leader in one day.
The day covers trust decision-making and the psychology behind (brand) trust and our (daily) trust considerations and behaviors. Four interactive classes cover various trust concepts in an accessible and concise way, but with enough time to reflect on the matter. No PhD in neuroscience or a background in (bio)psychology required. But simply packed with practical insights you will understand. Besides offering summaries of the most relevant (but easy to grasp) theory, also (mind blowing) participant experiments are presented.

'The session with the Top 30 Management Team was assessed with an 8,5 by the C-level participants. Your knowledge about how trust works was key information for the equity investment teams, which manage pension assets worth 228 billion euros for 4.4 million participants.' - PGGM, the largest not-for-profit cooperative pension fund investor in the Netherlands

In de Free Minds Podcast van het Lunar Institute gaan Erik Schoppen en Jempi Moens in gesprek over de werking van het brein en ons gedrag. Ze zoomen in op het thema vertrouwen. Wat is de rol van psychologische nabijheid (proximity) bij leiderschap - hoe benaderbaar zijn leiders - en de werking van affirmatie en afhankelijkheid (reliance) binnen vertrouwensrelaties in organisaties.

THE FUTURE OF MOBILE TECHNOLOGY

Hoe ziet de toekomst van mobiele technologie er uit? Dat is lastig te voorspellen, maar er zijn wel ontwikkelingen waar we nu al rekening mee kunnen houden. Zoals dat ons brein de smartphone steeds meer als een extensie ziet van de hersenschors (waar ook je sociale relaties liggen opgeslagen).

In 2019, Erik and his research team measured the festival vibe among the 60.000 visitors of the Dutch Festival Lowlands - one of the largest annual music festivals in the Netherlands. The goal was to track festivalgoers’ sentiment, activities and energy levels (the 'mood & vibe') in real time throughout the duration of the festival. The huge scale of participants made it the biggest psychological festival field research worldwide. The measurement was done by festivalgoers themselves scanning a QR-code on their mobile phone.

'Participation (completely voluntary and anonymous) was achieved by scanning QR-codes and push notifications within the Lowlands-app. The attendees who participated using the tool MoodPulse answered three questions (three clicks, just a couple of seconds through automated onboarding), and were encouraged to participate multiple times every day' - Erik Schopppen
research platform resultal / worldbrainwave

Erik Schoppen initiated self-service research platform Resultal.com - a service of WorldBrainWave. The platform provides online (mobile cross-platform) tools for neuroscientific, psychological, sociological, organisational and economical research. On the platform organizations, researchers and students can collaborate, execute and share experiments and results worldwide. The main goal is to offer easy to use and affordable research tools that facilitate research across the globe.

'Er zijn inmiddels twee miljard smartphone-gebruikers. Waarom maken we daar niet meer gebruik van voor onderzoek? Daarom ben ik WorldBrainWave.com gestart, een online 'mobile-first' onderzoeksplatform waarin we wereldwijd mensen en onderzoek op locatie kunnen verbinden. We brengen dan niet de mens meer naar het lab, maar het lab naar de mens. Naar de plekken waar mensen ook daadwerkelijk hun beslissingen nemen en hun levens en werk inrichten.' - Erik Schopppen
Columnist Management Team

Naast diverse publicaties in (dag)bladen, schreef Erik o.a. voor Management Team. In zijn artikelen duikt hij vaak in de wereld van vertrouwen binnen en buiten het brein in de hyperconnected digital age.

'Sinds het ontstaan van internet worden delen van je identiteit als opgedeelde brokjes informatie verzameld, doorverkocht, verspreid en opgeslagen op duizenden plekken in de cloud. Sindsdien is de mens als virtueel individu een steeds gefragmenteerder wezen geworden. Door de opdeling in steeds kleinere brokjes data, verbonden en terug te vinden via blockchain-achtige oplossingen, wordt de mens een entiteit met vele gezichten, met in elke situatie weer een apart verbonden identiteit.'

Over zijn vakgebied geeft hij ook regelmatig interviews.
Ook Erik interviewen? Stuur dan een verzoek naar info@erikschoppen.com.

'We hebben generatieoverstijgend vertrouwen nodig. Elk bedrijf zou bij oprichting zichzelf moeten verplichten om na te denken hoe zij toekomstbestendigheid nu al kan borgen in haar businessmodel. De toekomst van vertrouwen ligt in het vertrouwen in de toekomst. - Erik Schopppen

In juni 2018 sprak Harm Edens elke week twee gasten in een podcastserie van IKEA en BNR, met als centraal thema: hoe zorgen we ervoor dat alle mensen in Nederland een duurzamer leven gaan leiden. In de uitzending 'Hoe zorgen we ervoor dat iedereen duurzame kleding draagt?' sprak Harm met Erik Schoppen en Bert van Son van Mud Jeans.

'Mensen zijn bereid een meerprijs te betalen voor goede producten als zij zich met het product sociaal en duurzaam kunnen profileren, het kunnen delen of weggeven en het verhaal achter het product makkelijk kunnen doorvertellen (conversation starter). Ik noem dat de kracht van social-green gifting.' - Erik Schopppen
SUCCESVOL DUURZAAM VERTROUWEN WINNEN

Hij deed promotieonderzoek (social neuroscience) naar duurzaamheidsvertrouwen aan de Rijksuniversiteit Groningen (door omstandigheden destijds afgebroken). Onderzoeksvraag: leidt een duurzame pro-sociale positionering tot meer vertrouwen en gedragsverandering bij consumenten en gebruikers, en of een duurzame pro-sociale strategie bijdraagt aan de waardering van de organisatie bij stakeholders.

'Ons gedrag blijkt in de virtuele en fysieke wereld niet zoveel te verschillen, want ze komen beide samen in ons brein. Dus als je kansen ziet of zaken wilt veranderen, moet je daar beginnen.' - Erik Schopppen

His research aims to determine people's trust in sustainability (Trusting Sustainability), and whether a sustainable pro-social (brand) positioning leads to durable behavior change, increased value perception, and feelings of trust by consumers and users, and how a sustainable pro-social strategy contributes to the organizational appreciation by stakeholders, resulting in a higher trust in a sustainable future economy.

'Our survival depends on sustainable leadership. We have to act now, because we do not have the luxury to postpone the transition to a sustainable society any longer. We have a responsibility towards later generations.' - Erik Schopppen
research platform worldbrainwave

Erik and his research group developed the fastest implicit personality test in the world (Online Self-Associative Personality Task Based on Big Five Personality Traits).
Want to know your hidden brain preferences? Then take the online test. You have your result within 4 minutes!
If you want to save/keep your personal result, please make a screenshot right away (you can't render the outcome again, because you did the test anonymously).

Build-Bridge-Bond methodiek

De Build-Bridge-Bond®-methodiek voor duurzaam merkleiderschap is een wetenschappelijke management methodiek om sterke missiegedreven merken, merkvertrouwen en duurzame merkrelaties te bouwen. De methodiek laat vanuit neurowetenschappelijk perspectief de overbruggende fases zien om vanuit visie en vastgestelde kernmerkwaarden (die de basis vormen van de merkidentiteit) te komen tot duurzame en betrokken merkrelaties. Met toepasbare tools en inzichten zoals het het merk bouwen van Belofte naar Beleving naar Belang (Promise-Partaking-Purpose™-model).

Promise-Partaking-Purpose model

‘Alle inzet om een merk te ontwikkelen moet leiden tot het belangrijkste: het bouwen van vertrouwen; de essentie van duurzaam (merk)leiderschap.’ - Erik Schopppen
The connection between positive thinking and sustainable living

Erik Schoppen shows that our brain is not only an energetic cosmos between our ears, but also a generator of our own ‘happy energy’. The brain, with 80 billion neurons one of the most complex structures in the universe, is a perfect example of nature’s power to develop a sustainable solution that rewards you for thinking positive and being socially aware of others on this magnificent planet we live on. This lecture shows you the ‘mental loop’ of feeling better when you live a more sustainable life, and the importance of Generation-Transcending Leadership: Working globally together towards a prosocial sustainable future.

‘Our brain is an example of nature’s power to develop a sustainable solution that rewards you for thinking positive and being socially and sustainably aware.’ - Erik Schopppen

Promise-Partaking-Purpose model

In 2017 he gave at the Overview Symposium the lecture 'Social Neuroscience for a Sustainable Future, How an Overview Effect of our connections can contribute to reaching social and sustainable goals.' At this symposium he shared the stage with Frank White, author of The Overview Effect: Space Exploration and Human Evolution. In 2015 he gave a lecture at E.D.S.T.’15 (Earth, Design, Science and Technology Conference), and also shared the stage with Frank White.

Happy Energy Erik Schoppen

In 2010 bedenkt hij de visie 'Happy Energy = Happy Planet (Happy People) = Happy Future' en ontwerpt het nieuwe universele symbool voor duurzame en positieve energie. Wat motiveert mensen om te veranderen? Positivisme en geloof in een mooiere, gelukkigere en schonere wereld zijn een van de belangrijkste drijfveren om te veranderen. Er ontbrak echter een symbool waarmee mensen deze positieve denkwijze kunnen delen met de rest van de wereld, vandaar mijn 'drive' dit te ontwerpen.

‘We moeten naar een duurzame visie met een herkenbaar symbool, zodat iedereen deze kan uitdragen.’ - Erik Schopppen

erik_wubbo_tattoo

'Waar sta je voor en waar geloof je in. Wubbo (Ockels) en ik leerden elkaar kennen omdat we beiden geloofden in een leefbaardere wereld. In 2011 richtten we samen met Marleen Zoon Happy Energy op, een beweging en denkwijze voor duurzame en positieve energie. En in 2012 hebben we samen een 'Happy Energy' tattoo laten zetten. Elke ochtend herinnert deze tattoo er mij aan dat ik onze duurzame missie voort moet zetten.'

Frienzzup App

Na het bezoeken van Japan in 2001 om mobiel telefoongebruik te onderzoeken, start hij samen met Peter Sloots in 2009 Frienzzup: een startup die drie populaire social media functies in een mobiele app combineert, een GPS-friend finder, real-time foto’s delen met push notifications (click=share) en group chat (wat het de voorloper van Whatsapp maakt). De app had voor Erik als bedenker, ontwerper en onderzoeker meerdere functies; een gebruiksvriendelijke multifunctionele app bouwen en inzicht verkrijgen in mobiel gebruikersgedrag. Verliest het helaas tegen de explosieve populariteit van Whatsapp in 2012.

‘Ik ben een groot fan van serendipiteit (toeval). De kracht van mobiele technologie is dat het niet alleen ons gedrag verandert en een brug slaat tussen de digitale en fysieke wereld, maar ook toepassingen biedt om onze omgeving te ervaren door momenten van serependiteit. Noem het momenten van geluk, toevalstreffers die op je pad komen.’ - Erik Schopppen
GarbagePark.com Privacy Awareness Project

Hij pioniert op internet door met het baanbrekende ‘online privacy awareness’ gedragsonderzoeksproject Garbage Park in 1996 al ver op de zaken vooruit te lopen. Het concept van de website is even simpel als doeltreffend; bezoekers die de site bezoeken laten sporen ('digitale vuilnis') achter in een virtueel web park. Vervolgens worden ze geconfronteerd met hun anonieme, ethische, online handelingen - die dus wel degelijk consequenties hebben in de echte wereld. Het project zou 2 jaar lopen, maar moest al binnen 2 weken worden stopgezet door een kettingreactie aan email en geschokte reacties. Mensen dachten namelijk dat ze anoniem waren in cyberspace.
Concept & Design Erik Schoppen, Key-programming Peter Sloots.

‘In de jaren negentig waarschuwde ik al voor de risico's van het delen van privacygevoelige data op internet. Iedereen dacht dat het zo'n vaart niet zou lopen. Niet dus. We zijn nu bijna 25 jaar verder en er is nog weinig veranderd.’ - Erik Schopppen

GarbagePark had de eerste 'single buttoned' web-interface in de wereld - een Bee-Flower icon dat de beste passende dating-profielen bij elkaar zocht. Het had ook de stilste plek op het Net, de 'Garden of Eden', een webpagina die op het zelfde moment slechts door een bezoeker bezocht kon worden. De volgende bezoekers moesten wachten op hun beurt.

Eriik Schoppen pioneered since 1994 with online behavior, ethics, trust and privacy with his Privacy Awareness & Behavioral Research Projects as GarbagePark.com.

Positive Psychology and Neuroscience Behind Happiness

Erik laat in zijn lezingen zien dat als mensen positief denken en handelen en duurzaam vertrouwen hebben in de toekomst, ons brein sterkere verbindingen creëert tussen deze positieve associaties, emoties en handelingen. Mensen zien zich hierdoor beloond met meer gevoelens van genot en geluk.

‘Positive Thinking is the Shortest Link to Happiness and trust in the future.’ - Erik Schopppen

Geeft in 2018 bij de leergang Positieve Psychologie van de Hanzehogeschool Groningen de lezing 'De Chemie van Geluk!' Hierin laat hij zien dat onze hersenen niet alleen een fascinerende verzameling organische structuren zijn, maar ook de generator van onze geluksgevoelens. Deze lezing toont een tipje van de sluier over hoe deze structuren in ons brein werken en hoe deze kunnen bijdragen aan het verkrijgen van balans, welzijn en (werk)geluk.
Spreekt op SCEM 2017, Congres Neurologie en Psychiatrie, op de Universiteit Neyenrode. In zijn keynote besprak hij de kracht van Positive Psychology en zijn wetenschappelijk onderzoek naar duurzaam geluk.
Is één van de sprekers op International Day of Happiness, het launching event in 2016 van Action for Happiness - Nederland in het DeLaMar Theater in Amsterdam.

Blue Marble Project

In 1997 bedenkt hij The Blue Marble Wall. Een wandinstallatie vol kleine schermen, geplaatst in publieke ruimtes als vliegvelden, stations, pleinen of overheidsgebouwen waar iedereen langs komt. Elk scherm toont een dag uit het leven van iemand ergens uit de wereld. De 24hr-loops, die de culturele diversiteit van onze planeet tonen, kunnen door mensen wereldwijd worden geupload via een streaming server. Het idee er achter is dat het mensen over de hele wereld dichter bij elkaar zou brengen door het 'overview effect' - we leven allemaal op dezelfde blauwe bol zwevend in de ruimte. Op afstand zie een levendige ruis aan pixels, maar als je dichter bij komt en inzoomt op individuele levens wordt het relateerbaar aan onszelf.

‘Helaas is het project destijds niet gerealiseerd door de hoge kosten (inmiddels is de online techniek voorhanden). Ik denk dat het nog steeds indruk zou maken als het nu op openbare plekken stond. Het project brengt mensen en culturen letterlijk bij elkaar in een overview.’ - Erik Schopppen
Feel me - mentally, physically & emotionally

Als conceptmatig denker en designer houdt hij zich bezig met user experience en human centered design: het (customer-focused) ontwerpen van (merk)ervaringen, voor en rondom producten, diensten en omgevingen. Met name in digitale merkbeleving is een intuïtief werkende interface tussen de analoge en digitale wereld op dit moment het kostbaarste merkelement (brand asset). Maar naast instrumentele en rationele functionaliteit is er ook een gevoelsmatige benadering nodig waarbij ook de mentale, zintuigelijke en emotionele beleving (perceptie, cognitie en gedragsverandering) van de gebruiker wordt meegenomen. Want alleen in de fysieke wereld kunnen we face-to-face een sociale en emotionele band opbouwen. Dit onderzocht hij voor het eerrst in 1998 met het project 'Feel Me', een Gene Biotope Simulator waarin interface-elementen (genen) zich zelfstandig ontwikkelden, maar gebruikers ook zelf in konden grijpen waardoor ze gevoelsmatig bij de ontwikkeling werden betrokken.

‘Omdat steeds meer merken hun producten en diensten online en mobiel aanbieden is de glasplaat op dit moment het primaire ‘touchpoint’ tussen merk en gebruiker. Het gevolg is dat de mentale scheidslijn tussen de reële en virtuele wereld steeds diffuser wordt (handelingen in de virtuele wereld hebben consequenties in de reële wereld).’ - Erik Schopppen
DCAJ (JAPAN) Multimedia Grand Prix

In 1996 ontving hij met Akke Wagenaar (concept) de DCAJ Multimedia Grand Prix '96 Foreign Title Award, voor zijn siteontwerp voor het Hiroshima project (Een rondleiding langs sites met tegenstrijdige informatie over de atoombom op Hiroshima).

DCAJ (JAPAN) Multimedia Grand Prix

Was in 1993 deelnemer van het Project ERNA, een onderzoek op het gebied van creativiteitprocessen in veranderende stimulansomgevingen. Voor het experiment werden zes mensen voor zeven dagen (168 uur) ingesloten in een complex, afgesloten van tijd, licht en ruimte. De studioruimte werd 24 uur per dag met een camera geobserveerd door een begeleidend team buiten het complex, waaronder een psycholoog gespecialiseerd in interventies in groepen en organisaties.

Renaissance Card

Zijn eerste visitekaartje in 1996.
Hij had in zijn jeugd al moeite om zijn manier van denken en werken te omschrijven. Mede door de ontwikkeling van internet in Nederland, ontstond er ruimte voor een samenwerkende kenner-kunner die veel leek op de veelzijdige kunstenaar-wetenschapper uit de 14e eeuw.

Drums

Sloeg vanaf zijn eerste levensjaren al op pannen en deksels. Drummer sinds 1974 toen hij op zijn achtste verjaardag zijn eerste drumstelletje kreeg. Speelde daarna in vele bands (waaronder de Live Goa Trance Band Cosmic Spring. Met de acid-rockband Friction) stond hij in 1996 op Noorderslag. Tegenwoordig veel bezig met polyritmiek. Opgaan in de flow van ritmes geeft hem meditatieve rust.

Erik Schoppen - Trust MBA in one day - Corporate Culture - Business Transformation Programm

Learn how to gain trust as a leader